fredag 13 januari 2023

Sjukvården behöver Rörberg(Gävle Flygplats)

 Frågan om beredskapsflygplats i Gävleborg och Rörberg lever vidare. Detta är en som varit på tapeten under lång tid. 

För min del började det 2015 när Gävle kommun började prata om att lägga ned Gävle flygplats(som den heter). Man ansåg att kommunen inte ska driva en flygplats och att behovet inte fanns längre. Tidigare hade man haft lite reguljär- och chartertrafik och lantmäteriet använde flygplatsen för sin verksamhet. Visst annat privatflyg använde den också men även SAS använde flygplatsen för att träna sina piloter att landa och starta. Regionen använde den för ambulansflyg samt för ambulanshelikopter men även räddningstjänst använde den för brandflyg. Det var säkert fler som använde flygplatsen, men det var detta man pratade om.

Kommunen frågade då Regionen om man hade behov av flygplatsen. Svaret från regionen var att den inte behövdes utan man kunde använda Arlanda istället för ambulansflyget, och man skulle hitta en annan lösning för helikoptern. 

Så då beslutade kommunen att ta bort Rörberg som en instrumentflygplats och ha den som en vackertväderflygplats bara. Vi skulle kunna landa/starta där om det var fint väder och flygplatsen skulle då fungera som tidigare. 

Jag blev sedan kommunalråd 2018 och då ville kommunen sälja marken till Facebook eftersom flygplatsen inte behövdes. Facebook drog sig ganska snabbt ur affären och den detaljplan som skulle användas för att göra om flygplatsen till industrimark upphävdes och allt återgick till det som var innan. 

Sedan när jag hade återgått till regionen 2020 som regionråd så upptäckte jag att regionen hade märkt att det inte gick att använda Arlanda under pandemin och att man inte hade en fullgod logistisk löning för ambulansflygransporter. 

I samma veva började staten se över behoven av beredskapsflygplatser och ställde då frågan till regionen hur vi såg på saken. Då fanns det såklart en möjlighet för regionen att göra något. Vi hade ingen fungerande lösning för ambulansflyg, det blev inte någon industri på Rörberg och man behövde flygplatser för beredskap. 

Jag trodde nog frågan skulle avgöras ganska enkelt, vem vill inte ha en fungerande sjukvård med en bra logistik i länet. Vem vill inte att brandflyget, sjöräddningen och våra helikoptrar ska ha en tillfredsställande lösning. Den lösning man hade tänkt sig för våra helikopter hade även skrotats.

Då vaknar den dåvarande regionstyrelseordförande, som för övrigt är boende i Söderhamn, och föreslog den gamla flygflottiljen som en beredskapsflygplats. Hon påstod att det var den enda flygplatsen i länet och att den skulle bli en bra beredskapsflygplats. Den kanske skulle fylla MSB och andra myndigheters behov men för sjukvårdens behov så var det uppenbart att den inte skulle hålla måttet.

Men det blev ett lokalpatriotiskt yttrande från RSO till trafikverket där man förordade Söderhamn som flygplats som var den enda flygplatsen i länet. Vi i den dåvarande oppositionen (nuvarande majoriteten) föreslog såklart att man skulle peka ut Rörberg för sjukvårdens behov, men fick inte gehör för det av ordföranden eller den dåvarande majoriteten(nuvarande oppositionen)

Nu blev det så att Söderhamn fick inte bli beredskapsflygplats utan staten valde andra flygplatser istället och Gävleborg blev helt utan.

Nu har Trafikverket fått i uppdrag att återigen titta på vilka möjligheter det finns i Gävleborg och vi har återigen möjlighet att påtala sjukvårdens behov.

Vi behöver en flygplats som ligger nära det större akutsjukhuset, vilket tidigare har funnits med som önskemål i Trafikverkets rapport. Vi behöver säkerställa en logistik som då fungerar för Gävle sjukhus(länets största sjukhus). Vi behöver även en lösning som gör att man kan landa med helikopter vid sjukhuset vid dåligt väder. 

I och med att Rörberg ligger nära sjukhuset, i princip har vi motorväg ut på rullbanan, så skulle det vara lämpligt. Den som åkt mellan Gävle och Söderhamn vet att den vägen är inte att lita på, och det kommer tyvärr dröja innan vi får till en motorväg där.  Rörberg kan även användas för inflygning av helikopter vid dåligt väder eftersom den ligger så nära sjukhuset som den gör.

Rent tekniskt är Rörberg en flygplats som klarar tyngre plan än vad Söderhamn gör, medan Söderhamn har en någon längre rullbana. Annars är flygplatserna lika. De är båda vackert väderflygplatser, har kapacitet för de plan som regionen(och som övriga intressenter) använder för flygtransporter. 

Skillnaden är dock att Gävle kommun idag inte vill ha någon flygplats medan Söderhamn vill det. Jag har ännu inte sett om Söderhamn är beredd att investera det som krävs för att få igång intstrumentflygplatsen eller om man är beredd att sanera området från PFAS.

Jag är helt övertygad om att Gävle kommun vill att deras invånare ska ha en bra sjukvård med goda kommunikationer till resten av världen. Regionen kommer svara på Trafikverkets remiss och om inget nytt framkommer så kommer vi svara att Rörberg fyller våra behov bäst.

Sedan får andra myndigheter svara vad som funkar bäst för dem. MSB har idag några containrar i Söderhamn med brandutrustning som de ska använda om det blir skogsbränder. Om de förvaras bäst i Söderhamn, så får de svara det. Vilka behov kustbevakningen, försvaret och andra myndigheter har får de själva svara för. Sedan får trafikverket väga allt samman och se vad som är bäst för samhället. 

Antingen blir det Söderhamn eller Rörberg eller ingen av dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar