torsdag 12 januari 2023

Hur mycket kan ett regionråd ljuga egentligen?

 Ibland kan man fråga sig hur långt kan man gå för att skriva om historian och förvanska sanningen. Nu tror jag ändå det nyvalda oppositionsregionrådet från Socialdemokraterna, Jan Lahenkorva, får ett pris i det mest självgoda och förvanskade debattartikel i modern tid.

I en debattartikel försöker regionrådet få läsarna att tro att vi moderaterna nu har påbörjat nedmonteringen av sjukvården i länet.

Några citat från artikeln:

”Såväl hälsocentralen som familjeläkarjouren förbereddes för återöppnande enligt våra direktiv.”

”Både Baldersnäs hälsocentral och familjeläkarjouren i Sandviken är fortsatt stängda.”

”passivitet och tysthet talar ju trots allt sitt tydliga språk: först läggs Ljusne hälsocentral ner, sedan hälsocentralen i Bollnäs och nu står tydligen familjeläkarjouren i Sandviken på tur.”

Den gamla majoriteten stängde såväl Baldersnäs som Iggesund Hälsocentral under pandemin, vilket är helt korrekt. Primärvårdsjouren stängdes också i Sandviken, korrekt. Det lät då som det var tillfälligt men det har blivit helt uppenbart att tanken var att det skulle vara permanent, men man sa inte det till någon. 

På pappret skulle Baldersnäs och Iggesund öppnas den 1/1-23 men inget har gjorts från den gamla majoriteten för att det så ska ske. Man har inte heller ansökt om de dispenser som krävs för att kunna fortsätta ha dem stängda. Det fanns inga politiska direktiv, varken beslutad i nämnd eller av ordförande på delegation, att dessa skulle öppnas. Om det fanns ett arbete från den gamla majoriteten som gjorde att de skulle öppnas 1/1-23 så skulle det väl ha öppnats. Dessa enheter VAR STÄNGDA första januari.

Familjeläkarjouren är stängd p.g.a. av bristande lokaler och jag har inte sett något som helst ärende om att dessa ska renoveras eller sett något annat som skulle kunna påvisa något politiskt initiativ att dessa skulle öppnas.

Ljusne Hälsocentral stängdes under en socialdemokratisk regionmajoritet. Det var det privata företagen som drev den som stängde eftersom det saknades personal och inte gick att få ekonomi i den enheten p.g.a. av att vårt regelverk är utformat på ett visst sätt.

Så att man har mage att ljuga på detta sätt är mycket anmärkningsvärt. Är det på detta sätt som den förra majoriteten nu tänker grunda sin oppositionspolitik med lögner och falsarier, jag hoppas verkligen inte det.

Men vad händer nu?

Baldersnäs är fortfarande stängd och vi har inte fått någon information när den kan öppnas. Vi kommer göra allt som står i vår makt för att så ska ske. Iggesund är inte heller öppen men där säger man att den delvis kommer öppnas.  

Vad kan politiken då göra?

Vi har i vår budget gett ett uppdrag att revidera regelverket för vårdvalet. Tanken är att göra de justeringar som krävs för att även mindre hälsocentraler ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt. 

Vi måste även se till att regionen blir en mer attraktiv arbetsgivare så vi kan anställa kompetens till våra enheter.

Vi har otroligt mycket att ta tag i nu när vi styr regionen. Men att förvänta sig  som Lahenkorva att vi ska kunna rätta till 103år av sossestyre på 12 dagar är nog att vara lite för överoptimistisk. 

Det kommer ta tid och vi kommer inte hinna göra allt under de kommande fyra åren. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar