söndag 29 januari 2023

Nu ska den centrala administrationen effektiviseras

 I veckan genomförde vi i den nya regionmajoriteten vårt första regionstyrelsemöte. För vissa var detta det första mötet och man blev chockad över den ton och politiskt klimat som finns i rummet. Jag antar att oppositionen är lite extra spänd och gärna vill synas och höras i och med att det webbsänds så det finns för allmänhetens beskådan. Jag antar att man även var lite nervös inför att för första gången vara i opposition och inte veta riktigt hur man ska göra och tänka, men det kommer nog bli bättre.

Vi beslutade bl.a. om direktiv för hur man ska genomföra genomlysningen över den centrala administrationen. Detta viktiga beslut skapar såklart en del oro i organisationen med tanke på att man ska gå igenom vad vi gör och om det går att göra saker effektivare eller kanske t.o.m. sluta med vissa delar. Oppositionen var såklart upprörd, "hur ska man kunna utreda utan att ni säger vad som ska bort och vad som ska vara kvar". Det är just det som är själva grejen med denna utredning, d.v.s. ta reda på vad vi gör och om det går att göra på annat sätt.

Våra direktiv gick kort ut på

  • Utredningen gäller bara Regionstyrelseförvaltningens verksamhet(ca 800anställa och en omsättning på 2mdr)
  • Se vad som görs och vad som vi är skyldiga att göra och inte.
  • Ta fram hur respektive verksamhet finansieras, är det via skatteanslag, internfinansiering eller via annan extern finansiering som ex. 1:1 medel eller riktade statsbidrag.
  • Ingen del av det som görs får flyttas till annan förvaltning i syfte att spara pengar på regionstyrelsen
  • Se hur andra regioner jobbar och gör en benchmarking med lämpliga regioner
  • Förslag på åtgärder ska tas fram som motsvarar 2, 5 resp. 10% av styrelsens omsättning(Exkl vårdvalet) Detta motsvarar 40, 100 resp 200mnkr.
  • Utredningen ska vara klar till arbetet med budgetförutsättningar d.v.s. maj
  • Under tiden ska det råda restriktivitet på åter och nyanställningar, läs anställningsstopp.

Detta tyckte oppositionen var otydligt, men det var ganska väntat. De ville dessutom skjuta på beslutet en månad för att kunna läsa på ärendet och komma med motförslag.

Mycket av diskussionen på veckans styrelsemöte handlade om formalia mer än politik men jag tror nog att när våra arbetsformer sätter sig så kommer vi kunna prata mer politik. Men något som både den nya oppositionen och vi i majoriteten behöver fundera på är hur vi utrycker oss och vilket klimat vi skapar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar