söndag 5 februari 2023

Frihet är trygghet även inom kulturen

 Just nu pågår en regionalpolitisk debatt mellan vänsterpolitiker och oss i den nya majoriteten i regionen. Vänsterns frustration kommer ifrån att vi inte har ställt oss bakom deras kulturplan och att vi inte anammar deras kulturpolitik och retorik rakt av.

Vi har i den nu beslutade kulturplanen prioriterat andra saker än de som vänstern vill lyfta fram. Vi har bl.a. lyft fram kultursektorn som en viktig del i den regionala tillväxten och tagit bort de politiska kraven på att kulturutövarna ska jobba med miljöfrågor. Vi har även tagit bort detaljstyrning som handlar om att man ville prioritera vissa delar inom slöjden och i detta fall quer- och gerillaslöjd. 

Om nu kulturen ska vara fri, vilket vi på papperet är överens om, så är det bra om man tar bort politiska pekpinnar i vår kulturplan. Det motsatte sig de tre vänsterpartierna(V,S,C) såklart.

Vi har även i vår budget sagt att vi vill se en högre intäktsfinansiering på våra kulturintuitioner. Detta för att göra kulturen mer oberoende av offentliga bidrag. Vi moderater anser att genom att göra sig oberoende av offentliga bidrag så ökar man sin frihet. Det gäller för de personer som går från bidrag till jobb med egen inkomst eller som företag som inte är beroende av offentligt stöd men det gäller även kulturen. Kan man skapa sina egna intäkter även där så blir man mer fri att skapa sin kultur som man själv vill. För oavsett vilken politisk färg en politiker har så vill man gärna styra, även kulturen.

Sedan tror vänstern att ingen är villig att betala för kulturen och att den måste vara avgiftsfri för att vara intressant. Jag tror att det är tvärtom. Genom att man tar en avgift så skapar man större intresse, vad sedan den ska ligga på kan man såklart diskutera. Detta bekräftas även när man talar med enskilda kulturutövare eller kulturarbetare på våra intuitioner. Men eftersom vänstern även vill styra retoriken inom kultursektorn så är detta inget som man öppet pratar om, man är inte fri att känna att man kan utrycka sig som man vill.

Så det är dags att vi högerpolitiker återtar initiativet i kulturfrågorna och vågar stå upp mot vänstern. Jag är helt övertygad om att den nya regionmajoriten kommer göra det och att det kommer tjäna kulturen och kulturutövarna väl.

https://www.gd.se/2023-02-04/blir-nasta-frihetsreform-hogre-avgifter

https://www.gd.se/2023-02-01/var-bild-av-kulturen-ar-inte-lika-dyster

https://www.gd.se/2023-01-27/miljopartiet-star-bakom-en-fri-kultur-for-alla-oavsett-planbok

https://www.gd.se/2023-01-23/fattiga-kulturarbetare-ar-inte-fria

https://www.gd.se/2023-01-15/vi-gor-kulturen-friare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar