fredag 24 februari 2023

Ett år sedan kriget startade

 Idag är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Ett fruktansvärt krig pågår i Europa och vi får se och höra fruktansvärda berättelser om den grymhet som krig innebär. Det finns aldrig några krig som bedrivs på ett bra sätt men just detta är exempel på hur illa det kan vara. Man respekterar inte några människor utan ger sig på allt och alla, barn, skolor, sjukhus. Ingen kommer undan rysslands fruktansvärda grymhet. 

Ryssland som många i omvärlden trodde nog att man skul
le kunna inta Ukraina ganska enkelt. Det är ändå en av världens största krigsmakter. Men det visar att det är inte alltid som antalet slår engagemang och kvalité.

När det nu idag är ett år sedan man startade kriget så är det värt att påminna oss om det som händer. Vi har från Väst gett vårt stöd och support till Ukraina och tack vare det kan man hålla i motståndet. För om man inte lyckas med det vad blir då nästa steg.


Även vi i Gävleborg påverkas av kriget. Vi kan se hur priserna ökar och inflationen nu tar fart. Vi hade knappt lämnat pandemin och påbörjat återhämtningen när detta händer. Vi har även tagit emot flyktingar från Ukraina som sökt sig hit vilket är en självklarhet. Även om det inte är en lösning på kriget så är det viktigt. 

Idag så uppmärksammar vi kriget och visar vårt stöd till Ukraina och alla Ukrainare. Allt lidande som de får utstå är värt allt stöd man kan ge. Vi hoppas nu att Ukraina håller emot och kriget snart kan avslutas. Men verkligheten gör nog att det kommer ta lång tid innan ryska krigsmakten lämnat landet och man återuppbyggt Ukraina. Men såren som finns i de människor som överlevt och kommande generationer kommer ta otroligt lång tid att läka. 


1 kommentar: