onsdag 7 juni 2023

Ropen skalla statsbidrag till alla

 Under den senaste tiden har det uppstått en diskussion kring huruvida regionerna ska gå samman och skriva till regeringen och kräva högre statsbidrag. Vi i den nya majoriteten i regionen har valt en annan väg än att ropa efter att någon annan ska lösa våra problem.

På fullmäktige som var förra veckan så hade vi en frågeställning kring detta där oppositionen ville att vi i majoriteten skulle göra en skrivelse till regeringen och stå med mössan i hand och tigga om mer pengar. 

Man måste förstå oppositionens frustration över att inte längre styra regionen. När man själva hade regeringsmakten och regionmakten så gjordes inga sådana skrivelser utan det är oppositionens roll att driva detta på nationell nivå. Jag(tillsammans med alla andra RSO:er) var även inbjuden till en träff med ett par riksdagsledamöter från socialdemokraterna för någon vecka sedan där de ville att vi regionstyrelseordföranden skulle sitta och bli någon form av gisslan för oppositionen. Man hade t.o.m. bjudit in media till detta vilket gjorde detta till ett medialt spektakel som jag inte ställer upp på.

Men behöver inte regionerna mer pengar från staten?

Det enklaste svaret är att allt blir så mycket lättare om vi får mer pengar av någon annan, i alla fall tillfälligt. Det kan röra sig om skattebetalarna, d.v.s. höja skatten, eller att staten skjuter till mer statsbidrag eller höjda avgifter. Ett problem vi har idag är att de generella statsbidragen inte räknas upp varje år. Utan väljer man att höja dem så görs det som en engångssatsning, detta för att maximera det mediala utrymmet. Dessutom vill man hellre ge oss riktade statsbidrag som innebär att vi ska göra något för att få dem. Detta gäller oavsett regering. Jag har varit tydlig när jag fått frågan från media om jag skulle önska något så skulle jag vilja att man räknar upp de generella bidragen årligen med inflationen eller något förutsägbart index. Men det driver inget regeringsalternativ. 

Sedan är frågan vad en skrivelse från regionen skulle göra för skillnad, mer än att för oppositionen att använda som politiskt slagträ.  Regeringen vet mycket väl hur det ekonomiska läget ser ut för regionerna. Dessutom så träffar jag, och andra regionföreträdare, såväl finansministern som statsministern regelbundet och i dessa samtal beskriver vi vårt ekonomiska läge. 

Sedan blir jag nyfiken på vad regeringen ska svara på ett brev från en region. 

Vi i regionerna måste ta kontroll över vår egen framtid. Staten måste sluta lägga på oss uppdrag som vi får finansiera själva, vi kan alltså inte välja bort saker som regeringen och riksdagen ålägger oss. Detta sker ibland men långt ifrån alltid. Får vi dessutom kompensation för ökade kostnader så räknas de medlen aldrig upp utan det får vi lösa själva. 

Sedan finns det risker med tillfälliga statsbidrag. Vi kunde se vad som hände under pandemin. Innan pandemin, 2019, så hade regionen riktigt tufft läge. Underskotten inom sjukvården var över 400miljoner och man tog beslut om åtgärder som motsvarade 587miljoner kronor. Vad dessa åtgärder skulle bestå i kunde man inte säga och ingen efter har kunnat påvisa att man gjorde något. Detta är delvis helt naturligt. Pandemin slog till i början på 2020 vilket innebar att våra kostnader stack iväg till att börja med och alla hade fokus på testning och vård av svårt sjuka. Regionerna skrev då till staten om behovet av mer pengar vilket vi fick, sjukt mycket mer pengar. Dessa tillfälliga statsbidrag kunde vi inte använda till något eftersom de var just tillfälliga, så de lades i stort sett på hög. Kostnaderna för oss att hantera pandemin var mycket mer än väl täckta och folk sökte dessutom mindre vård under pandemin vilket gjorde att kostnaderna delvis sjönk. 

När nu när pandemin är över är vi tillbaks på ruta ett, d.v.s. de underskott som fanns innan pandemin finns kvar. Det är detta vi ser nu 2023. Hade vi däremot jobbat med de strukturella problemen inom regionen så kanske läget varit helt annat idag. Men med så mycket annat, det får vi aldrig veta. 

Så skulle vi få mer tillfälliga statsbidrag nu så köper vi oss tid, men det löser inget. 

Så oppositionens populistiska utspel som görs för att skapa medialt utrymme hjälper oss inte. Kom istället med konkreta förslag på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. För någonannanismen(d.v.s. att någon annan ska lösa vårta problem) är inte bra för Gävleborgarna eller för regionen.

2 kommentarer:

  1. En fråga till dig mfl ang regionen som arbetsgivare har ni insyn i Medarbetar enkäten som vi som jobbar fyller i, om kritiska svar får ni ta del av ev åtgärder? Är ledningen intresserad att höra varför personal slutar? Många chefer inom regionen som inte försöker hitta lösningar så personal ej slutar. Det finns mkt att göra, intresserade chefer som vill behålla personal.
    Detta var kanske fel ställe att skriva men hoppas du läser, visa att du intresserad av Regionen nu när nytt styre!!! Tror på er!!

    SvaraRadera
  2. Vi får tyvärr inte se de enskilda kommentarerna eller svaren för enskilda enheter. Men det är något vi ska försöka få lite bättre insyn i. Mycket av att vara en attraktiv arbetsgivare är att vara en bra ledare och chef. Vi har många sådana men det finns även en del som inte fungerar lika bra. Vi jobbar med frågan och behöver få alla tips och idéer som finns.

    Det går alldeles utmärkt att skriva här eller maila mig.

    SvaraRadera