torsdag 24 augusti 2023

Ingen lösning på trafikkaos i Hemlingby, Gävle

 Igår kunde vi läsa om Gävle kommun som ensidigt väljer att stryka ett för Gävle och regionen viktigt infrastrukturprojekt, breddning av Spängersleden till E4:an förbi Hemlingby Köpcentrum.

Den som åker på den vägen eftermiddagar märker att vägen har alldeles för lite kapacitet. Det är långa köer och underlättar inte för trafik till/från Gävle eller söderut mot Furuvik. Skulle man dessutom ha oturen att vilja åka och handla en fredag eftermiddag så är det oftast helt stopp. Till detta har kommunen valt att exploatera bostäder innanför området som gör att de boende där måste planera när man ska åka till eller från hemmet. Det har även gjort att det är svårt att exploatera Hemlingby köpcentrum och Ersbo, som är en av Gävle och regionen största industriområde.

Detta var tydligt redan när man byggde ut köpcentret och det har pratats i många år om hur man ska komma tillrätta med trafiken. Att man redan från början underdimensionerade vägar och området måste nog ändå alla vara överens om. Själv satt jag i byggnadsnämnden när beslutet togs och påpekade redan då att det inte kommer fungera. 

För att lösa detta så har Regionen och Gävle kommun kommit överens om att bygga en ny påfart från E4:an, som ska ligga söder om Hemlingby och som kan kopplas ihop med Hedesundavägen och väg 56. Då skulle yrkestrafik och besökare till Södra delen av Gävle ha en bättre väg att ta. Detta fanns tidigare i länsplanen, vilket är regionens ansvar och där avsattes 400mnkr från regionens länsplan och kommunen skulle vara med och finansiera med ytterligare 400mnkr, detta var något som vi jobbade hårt med när vi styrde Gävle kommun 2016-2018. 

Sedan blev det maktskifte och bilhatarna tog över kommunen igen. Då försvann den behövliga nya påfarten och man skulle lösa trafikproblemen i Hemlingby med en ny cykelväg och nya körfält i rondellerna förbi området. Detta var i sig beklagligt men kunde ses som en billigare och mer kortsiktig lösning. 

Nu väljer alltså Gävle kommun att svika alla bilister, boenden och handlare i området genom att avbryta projektet. Man lyckades såklart bygga en ny cykelväg, som väldigt få använder, men att bygga om vägarna gör man nu inte. 

Detta har kommit gjort utan dialog med regionen, som ändå har planering och finansieringsansvaret för våra riksvägar. Det är ytterst märkligt hanterat och jag måste säga att man blir också irriterad. 

Detta kommer nu innebära att det blir stopp på utbyggnaden av Södra Hemlingby, inga nya företag kan etablera sig innan trafikfrågan är löst. Vi har exempel på i Hudiksvall när man har byggt ut handelsplatser där trafiken inte fungerar, vi vill inte ha ett nytt Medskog i Gävle.

Man kommer sedan komma till regionen och säga att vi måste lösa trafikproblemen och prioritera om i länsplanen vilket i sig kommer drabba andra delar av regionen. Det kommer såklart påverka hur vi kan bygga ut E4:an eller väg 56, men det verkar kommunen inte bry sig om.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar