onsdag 3 juli 2024

Nya lokaler Akuten Gävle och Hudiksvall


 Under veckan har jag besökt akutmottagningen i Gävle och Hudiksvall för att se på deras nya lokaler. Det gör mycket investeringar på våra sjukhus och båda dessa akutmottagningar har haft stora behov av renovering och ombyggnationer. Lokalerna är inte byggda för de patientflöden vi har idag och för hur vården bedrivs. Det har varit många turer och man har under tiden fått göra justeringar, men det kommer säkert  vara så att man kommer justera dessa även framöver. Sjukvården är i ständig förändring när det gäller processer och vilka medicinska möjligheter man har. Därför är det viktigt att vi bygger flexibelt och är beredda att tänka om när verkligheten förändras. Samtidigt så ska vi bygga för lång framtid framöver och de kommande behoven.

Akuten Gävle


Det planeras för fullt för en helt ny akutmottagning som ska byggas ny. Det har pratats om det under många år och man har planerat för en helt ny mottagning på flera olika ställen, allt har inneburit att personalen har tröttnat på dessa ständiga omplanteringar som gjorts. Men nu har man äntligen landat in i den lösning som vi moderater föreslog för mer än 10 år sedan d.v.s. man bygger en ny huskropp vid sidan av gamla akuten. Då ligger man centralt i sjukhuset och nära till de verksamheter man behöver ligga nära ex. röntgen och operation.

Men under tiden har vi haft en del ombyggnationer och tillfälliga lösningar. Under pandemin tvingades man flytta ut hela patientmottagandet på parkeringen och sedan i baracker. Patienterna har tvingats stå ute i kylan och vänta innan man fått den första kontakten. Det finns många berättelser som visar på detta och som inte varit tillfreds för någon.

Nu har vi äntligen fått till en bättre tillfällig lösning, en lösning som ska vara tillsdess att vi får en helt ny akut i Gävle. Det kommer ta flera år innan det är klart och under tiden behöver vi en bättre akutmottagning och en ny barnakutmottagning. 

Så i veckan var jag och kollade in de nya lokalerna och fick se hur de olika flödena kommer vara. Det känns som man hittat en bra lösning, nästan så man inte tycker det behövs någon ny akut. Man behöver som patient inte längre vänta utanför utan man får komma in direkt och där möts man av en spotcheck där man gör en allra första bedömning. Kapaciteten för denna är dubbel mot tidigare och man kommer klara av inflödet. Därefter lotsas man antingen vidare till barnakuten eller till vuxenakuten för att där triageras och tas om hand. Lokalerna är fortfarande trånga och det är rörigt men är att vara tillfälliga lokaler så är det riktigt bra. 

Akuten Hudiksvall

Så idag besökte jag akuten i Hudiksvall som har fått helt nya lokaler. Jag var där förra sommaren för att lyssna in synpunkter på de justeringar som man ville göra från ledningen. Jag kan konstatera att lokalerna är väldigt bra, även om det hade blivit ännu bättre om man gjorts som man tänkte från början. Man har nu ett bra flöde i stora lokaler där det finns gott om plats för de patienter som ska tas om hand. Man har även fått till bra övervakningsplatser där man kan ha patienter på observation. 

Även ambulansintaget har blivit riktigt stort och med bra kapacitet. Det finns även möjlighet att göra anpassningar om/när en ny pandemi kommer. Vi kan inte bygga lokaler nu för en ny pandemi men vi kan vara förberedda och planera för att kunna justera när en sådan kommer igen.

Det var lite extra kul att se de konstnärliga miljögestaltningarna man gjort. Man har bl.a. gjort en vägg i mosaik i väntrummet som väcker uppmärksamhet. Men det som var lite extra var nog att man på taket till ambulansintaget har byggt två modeller av själva byggnaden. Det går att göra mycket med konstnärlig miljögestaltning och inte bara hänga tavlor. Det kan röra sig om någon på huset/Fasaden eller på väggar eller dörrar. Viktigt också att verksamheterna får vara med och tycka till och påverka vad som ska bli, så det inte blir morbid konst på vägen till psykiatrin som man gjorde i Gävle tidigare. 

Det kommer hända mycket framöver när det gäller våra sjukhus, tyvärr så har vi inte riktigt råd att bygga i den takt som vi skulle vilja utan det kommer ta längre tid. Frågan man kan ställa sig om ett sjukhus någonsin blir klart. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar