måndag 1 juli 2024

Pride och s-lögnerna består

 På debattsidan har vi kunnat läsa Eva Lindbergs inlägg kring Pride, där hon lyfter fram vikten av att delta i Pride för att stå upp för alla människors lika värde och demokratin. Jag kunde då enkelt konstatera att förra året så deltog ingen från den politiska oppositionen i Prideparaderna i länet och skulle lätt kunna dra slutsatsen att Eva och hennes kompisar inte gör det som hon skriver, står uppför alla människors lika värde och demokratin. 

I samma inlägg kritiserar hon den styrande majoriteten och fortsätter att sprida felaktigheter och desinformation, just det som hon kritiserar andra för. Men för att en gång för alla råda klarheter i hennes felaktiga påståenden så kan det vara värt att kommentera hennes påhitt.

Lucia, Bollnäs december 2022

Eva m.fl. fortsätter att påstå saker kring den luciahändelse som skedde strax efter maktövertagandet i Regionen. Frågan har utretts av extern part, diarienummer RS 2023/397, och ingen diskriminering kan påvisas. Man valde att ställa in luciatåget som var planerat, det stämmer. Men att det skulle vara koppling till lucias könsidentitet stämmer inte, den var inte ens känd innan beslutet togs om att ställa in tåget. Den som vill kan läsa utredningen där det framgår att det Eva påstår är rena felaktigheter och lögner. Det står i rapporten ”Såvitt gäller beslutet att luciatåget inte fick genomföras fattades detta som en ordningsfråga av Regionfullmäktiges ordförande och det är inte möjligt att på föreliggande underlag med tillräcklig visshet konstatera om diskriminering eller kränkande särbehandling förekommit eller inte.”

Prideflagga på fullmäktige

Fullmäktige beslutade för flera år sedan att det skulle vara Prideflaggor vid podiet i fullmäktigesalen på Bollnäs Folkhögskola. Detta var ett beslut som togs av ett oenigt fullmäktige. Vi moderater ansåg, och anser att det är fullmäktiges ordförande som beslutar om fullmäktigesalens utformning och det efter samråd med övriga i presidiet och gruppledarna. När man nu ville från ordförande i fullmäktige uppmärksamma det nordiska samarbetet så ville han att de nordiska flaggorna skulle vara på scenen under ett sammanträde. Detta lyftes med gruppledarna och ingen hade några åsikter kring det. När det sedan blev så började man skrika om att det var odemokratiskt. Kan bara konstatera att vi gjorde samma sak är man uppmärksammade Rysslands invasion av Ukraina på fullmäktige i februari, då var det inga protester. Det skriver inte Eva något om.

Konst på länsmuseet

Vad som sagts mellan två personer kring konsten på länsmuseet varken kan eller vill jag inte recensera. Jag kan däremot konstatera att vi alla har rätt att utrycka vår åsikt kring konsten, det är ju det som är själva grejen i en demokrati. Vi ska däremot hålla en armlängds avstånd mellan politiker och de som ansvarar för själva utförandet och beslut om det konstnärliga innehållet, denna princip är väldigt viktig. Därför är det ytterst märkligt att man från socialdemokraterna tillsatte sin partikamrat, och tillika vice ordförande i museet, som tillförordnad museichef, vilket inte kan sägas värna en armlängds avstånd. Men det skriver inte Eva om.

Inventering av konst

Eva påstår att vi har beslutat om att gallra den offentliga konsten i Region Gävleborg. Detta påstående är också en förvridning av sanningen. Det gjordes för några år sedan en inventering av ALL konst inom regionen. Såväl den som finns i våra lokaler men även i de magasin som vi har. Det finns ca 17000 konstverk i regionens ägo. Vi har sagt att utifrån den inventering som är gjord kan man se huruvida det går att avyttra en del, och då inte den offentliga konsten såklart. Att vi har konst i våra förråd utan att någon kan beskåda dem är inte till nytta för Gävleborgarna. Om vi kan avyttra, handlar om att skänka till Länsmuseet eller någon annan offentlig aktör eller kanske sälja, så ser vi till att den konst som vi gömmer i våra förråd kommer fler till del. Detta borde glädja dem som vill värna konsten och den konstnärliga friheten. Men det skriver inte Eva heller om i sin artikel.

Men till sist så är det värt att återigen lyfta Pride och dess betydelse för att visa på politisk enighet och att vi alla står upp för alla människors lika värde. Men med den politisering man gör av Pride så förstår jag om det finns de som tvekar att delta, man känner sig inte helt enkelt välkommen(vilket går helt emot det Pride står för). Det om något bör Eva och hennes vänstermänniskor fundera på.

Vi bör även undvika att vilseleda läsarna på insändarsidorna genom att påstå saker som uppenbarligen inte stämmer. Det om något är ett hot mot demokratin, för vem ska läsarna kunna lita på när det som skrivs från ledande politiker är hittepå och förvanskningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar