måndag 18 oktober 2010

Äntligen har resultatet från medarbetarenkäten kommit.

Idag kom resultatet, genom ett pressmeddelande, från den medarbetarenkät som nu har genomförts i landstinget. Äntligen har man genomfört en enkät bland all personal. 70% av medarbetarna har svarat på enkäten vilken är en bra siffra, det visar att personalen är angelägna om att delge sina synpunkter. Man ska däremot vara väldigt försiktig med att dra slutsatser av denna enkät men vi kan konstatera några intressanta siffror:

  • Endast 19% tycker att landstinget är en bra arbetsgivare.
  • 36% anser att de får uppmuntran från sin närmaste chef att delta i viktiga beslut.
  • 22% anser att ledningen intresserar sig för personalens hälsa och välbefinnande.

Detta är ett tydligt tecken på att man inte är så nöjd med landstinget som arbetsgivare. Tyvärr saknas en del frågor som vore intressanta att få svar på, t.ex.:

  • Känner du dig delaktig i utvecklingen av landstinget?
  • Har du förtroende för ledningen?
  • Om du hade möjlighet skulle du då ta ett arbete hos en annan arbetsgivare?

Denna enkät är gjord av en extern aktör och jag hoppas att flera arbetsgivare inom hälso- och sjukvård deltar i samma enkät vilket gör det möjligt att jämföra oss med andra. Genom att jämföra oss med andra och göra återkommande mätningar kan vi förbättra oss och bli Sveriges bästa arbetsgivare inom hälso- och sjukvård vilket borde vara ett av landstingets nya målsättningar för den kommande mandatperioden.

1 kommentar:

  1. Mycket bra extra frågor. Det finns en tydlig skillnad på hur du och Svante presenterar resultatet. :-)

    SvaraRadera