onsdag 27 oktober 2010

Oprofessionellt av landstingsstyrelsen att öppna ny hälsocentral utan några ekonomiska kalkyler

Idag beslutade landstingstyrelsen att starta en ny hälsocentral på Alderholmen. Det är bra att man har nya idéer hur primärvården kan utvecklas och är beredd att testa dem. Tyvärr är man inte intresserad av att presentera en affärsmodell för hur denna nya hälsocentral ska klara av att gå runt ekonomiskt. Det är oerhört viktigt att vi som landstingstyrelse är professionella i vårt sätta att hantera detta, vi verkar nu faktiskt på en marknad med andra aktörer.

 Vi kan inte starta nya hälsocentraler utan att det finns ordentliga kalkyler och planer för hur dessa ska utvecklas och hur de ska klara sig ekonomiskt. Vi vet att det inte bor så många i detta upptagningsområde och för att klara sig vet vi sedan tidigare att det krävs mer än 4000patienter för att gå runt. P.g.a. av det bristfälliga underlaget valde vi moderater tillsammans med fp och kd att yrka på en återremiss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar