tisdag 12 oktober 2010

Regeringen ger miljarder till landsting och kommuner, löser det Gävleborgs problem?

Regeringens budgetpropposition presenterades nu på förmiddagen. Många satsningar görs inom hälso- sjukvården. Man gör direkta satsningar inom detta område på 2,5miljarder nästa år och utöver detta ökas stadsbidragen med 5miljarder och man ger även ett tillfälligt konjunkturstöd nästa år på 3miljarder. Detta är välkomna resurser till landstingen, däremot kommer de inte lösa landstinget Gävleborgs långsiktiga problem utan hjälper oss endast på kort sikt. Vi inom landstingspolitiken måste ta ansvar för vår egen framtid och utveckling.

I de direkta satsningarna läggs resurser på att korta vårdköer och satsningar på psykiatrin och då framförallt barn och ungdomspsykiatri. Medan landstinget Gävleborg gör nya utredningar är regeringen mer handlingskraftig och ger oss mer resurser. De flesta av de riktade satsningarna är prestationsbaserade vilket innebär att vi faktiskt måste åstadkomma något för att få ta del av dem, vilket är mycket bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar