torsdag 14 oktober 2010

Spännande framtid för vårdvalet i Gävleborg

Igår på landstingstyrelsen fick vi kort information om tjänstemännens idé om att öppna upp en hälsocentral på Alderholmen i Gävle. Man vill ha en central i samma hus som kommunens nya särskilda boende. Vi vet sedan tidigare hur lyckat det är att ha en hälsocentral i anslutning till särskilt boende, Brynäsmodellen som tillämpas hos Carema är känd som ett väldigt lyckat exempel i Sverige. Så fler liknande lösningar är mycket välkomna.

Däremot så finns det många frågetecken om denna etablering. I stort sett alla landstingsdrivna hälsocentraler i Gävle går med stora underskott, det var en av anledningarna att man stängde ned Bomhus HC. Vi vet också att det krävs en stor del passivt listade patienter för att kunna starta en ny hälsocentral. På Alderholmen och Öster bor det idag inte så många människor, så någon stor tilldelning av dessa patienter kommer inte att ske. Man kommer förlita sig på att många aktivt byter hälsocentral i de kringliggande stadsdelarna, vilket är fullt möjligt men det kommer förmodligen ta tid. Vi fick ingen information hur detta skulle hanteras.

Lanstinget måste nu verkligen se över sin roll som uppdragsgivare av vårdvalet och producent. Vi får inte blanda ihop dessa roller. Det enda rätta vore om vi bröt ut vår egen primärvård i ett bolag eller resultatenheter och tillsatt en egen styrelse/nämnd för detta. Jag har redan när vi beslutade om vårdvalet påpekat detta för majoriteten, men utan att få gehör eller förståelse för detta. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar