onsdag 10 november 2010

Gävleborg leder konjunkturuppgången

Idag på morgonen deltog jag på en intressant presentation. Det var Norrlandsfonden som presenterade sin konjunkturbarometer. Där redovisas en sammanställning av näringslivets bedömningar om orderingång, rekryteringsbehov och produktion. Rapporten visar att konjunkturuppgången nu är kraftig och att Norrland leder denna uppgång. I Norrland är det Gävleborg som ökar mest, vilket är bra.

Det som är lite oroande är att det är framförallt vår basindustri som går bra och det brukar vara den som alltid går före i konjunkturuppgångar. Däremot har IT-sektorn och uppdragssektorn problem med att rekrytera personal, vilket gör att deras uppgång stannar av. Trots att basindustrin går riktigt bra kommer inte antalet anställda där att komma upp i de nivåer som tidigare. Detta är Gävleborgs stora problem. Vi måste hitta andra sektorer som kan bli motorer i vårt län, där spelar IT-sektorn och uppdragsverksamheterna en stor betydelse. Detta är det enda sättet att få vår region att klara framtidens utmaningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar