tisdag 9 november 2010

Budget 2011 hanterad av landstingstyrelsen idag

Idag var budget för 2011 uppe på landstingstyrelsen, som idag höll till på Hälsinglands museum. Samverkan Gävleborg fortsätter visa på ett tydligt alternativ i landstingspolitiken. Det ekonomiska läget är fortfarande ansträngt och det krävs åtgärder för att få en budget i balans. Till skillnad mot majoritetens förslag om minskad bemanning och minskat antal jourlinjer föreslår vi besparingar på administration och läkemedel. Vi lägger även extra resurser på barn- och ungdomssjukvården, psykiatri och vården av de äldre. Vi visar genom dessa extra anslag att vi verkligen prioriterar dessa områden till skillnad från majoriteten som lägger sparkrav på dem istället. Vi föreslår också tydliga mål inför 2011 som är möjliga att följa upp. Majoriteten väljer att skriva luddiga formuleringar som inte är möjliga att följa upp. I övrigt så planerar vi även för Hospice i investeringsplanen, vilket ingen annan gör. Den 23/11 ska detta diskuteras i fullmäktige, det kommer bli en intressant och tuff debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar