tisdag 30 november 2010

Äntligen utökning av antalet vårdplatser på våra sjukhus

Nu har landstingsledningen kommit fram till att man behöver utöka antalet vårdplatser på våra sjukhus, detta hörde vi på fullmäktige förra veckan och kunde läsa i ett pressmeddelande idag. Problemet med överbeläggningar på våra sjukhus är något som vi i oppositionen har påpekat under en längre tid. Landstingsledningens har nu insett att överbeläggningarna är ett problem och lösning är nu att göra en del omfördelningar av vårdplatser men även en viss utökning av antalet platser. Detta är mycket välkommet och välbehövligt, men detta kommer tyvärr inte räcka. I den rapport som jag presenterade i våras visade vi en rad olika åtgärder som krävs för att komma till rätta med dessa överbeläggningsproblem. En av de åtgärder vi förordade var en utökning av antalet vårdplatser, vilket nu även ledningen har insett. Vi förslog även att vi ska inrätta mellanvårdsplatser på Gävle sjukhus. Dessa platser kan användas när patienterna är färdigbehandlade och väntar på att bli omhändertagna av kommunen.

I Samverkan Gävleborgs budgetalternativ hade vi med överbeläggningsproblematiken inom psykiatrin som ett särskilt mål som vi vill att vi ska följa upp verksamheterna på under 2011. Nu får psykiatrin ytterligare sex vårdplatser vilket innebär en utökning från 58 till 64 platser. Under september och oktober var beläggningen inom psykiatrin 116% och med dessa 6 extra vårdplatser skulle beläggningsgraden minska till 105%. Detta visar på att dessa extra platser inte är tillräckligt utan det kräver ytterligare åtgärder. För att komma ned till en beläggning på 95% (som är målet hos majoriteten) krävs ytterligare 7 platser.

Länk till rapport: Rapport överbeläggningar på Gävle sjukhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar