tisdag 25 oktober 2011

Återbesök på barnkliniken på Gävle sjukhus

Idag har jag återigen gjort ett besök på barnkliniken på Gävle sjukhus. Jag var där förra året och jag blev då mycket oroad över det som personalen berättade för mig. Det har även skrivits en del i tidningarna om bekymren där. Idag träffade jag chefer på barnkliniken för att få en uppdatering på vad som har hänt under detta år. Bilden som kom fram idag stämmer inte riktigt överens med det som har skrivits i tidningarna på senare tid och vad som har framkommit när jag har haft kontakt med personal på sjukhus. Tydligen har man inte längre någon läkarbrist utan man har 6 heltidsläkare och 10 ST läkare som arbetar på barnkliniken, vilket ska vara tillräckligt. Att någon övrig personal skulle ha sagt upp sig det senaste året var inget som de jag pratade med idag kände igen sig i.

Jag fick även möjlighet att se de nya lokalerna på akuten där man har gjort i ordning några rum för akut omhändertagande av barn. Jag är fortfarande inte övertygad om att det är lämpligt att ha barnen väntande på akuten tillsammans med övriga akuta patienter. När man väl framöver bygger en ny akutmottagning så finns det möjlighet att skapa ett mycket bättre flöde för dessa unga patienter, vilket jag ser fram emot. Jag hoppas att majoriteten tänker om när det gäller placering av de nya akutlokalerna. Vi har föreslagit att man ska använda bottenvåningen i den operationsbyggnaden som man nu planerar att bygga, tyvärr har vi ännu inte fått något gehör för detta från sosse-majoriteten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar