onsdag 12 oktober 2011

Vad är skillnad på ett landsting och en region?

I måndags träffades kommun och landstingsföreträdare och diskuterade eventuell ny storregion. Projektet med nya storregioner i landet har nu kommit i det läget att det inte blir någonting utav det. Vissa län tror fortfarande att de kommer få godkänt av regeringen i sina ansökningar, men så länge det inte finns naturliga lösningar för alla län så tror jag inte man kommer släppa fram några nya storregioner.

Det verkar nu även som att regionivrarna i vårt län har insett detta. Då försöker de sjösätta sin plan B, vad innebär det? Om vi inte kan bilda region med någon annan så får vi bilda region med oss själva, det viktigaste verkar vara att vi bildar region. Frågan man ställer sig är vad syftet med detta ska vara. Är det så att man vill skapa nya politiska monument? Eller är detta en viktig fråga för väljarna? Eller är det bara ett nytt namn på landstinget Gävleborg med samma innehåll.

Så nu fortsätter regiondiskussionerna även om den nu är i mindre omfattning. Vi får nu sätta oss ned i lugn och ro och se vilka fördelar och respektive nackdelar det finns och framförallt till vilken kostnad. Vi får se vad denna process leder till, om den leder någon vart överhuvudtaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar