onsdag 5 oktober 2011

Nygammal hantering av hjälpmedel

Nu har landstinget beslutat om en ny hantering av hjälpmedel. Under en längre tid har frågan diskuterats hur vi hanterar hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning i Gävleborg. Landstinget har ansvar för att finansiera detta medan försäkringskassan finansierar assistenterna. Tyvärr så har vårt landsting stuckit ut negativt genom att restriktivt bevilja hjälpmedel, vilket har lett till att brukarna själva får stå för taklyftar och andra hjälpmedel. Frågan gick t.o.m. så långt att riksdagen var tvungen att göra ett förtydligande i lagen för att undvika att vissa landsting nekade personer hjälpmedel.

När detta förtydligande i lagen var gjord så beslutade landstingsdirektören om en amnesti för hjälpmedel fram t.o.m. siste september, vilket var bra. Idag var det dags att besluta om hur vi ska tolka detta framöver. Tyvärr så har man från de röd-gröna tagit med en skrivning som kommer ge oss nya tolkningsproblem. Tydligen vill man fortfarande att vissa hjälpmedel inte ska ingå i det ansvar som landstinget har. Vi i Samverkan Gävleborg yrkade självklart avslag på detta, vi vill inte hamna i ny situation där riksdagen tar oss i örat igen.

Till detta föreslog vi även i oppositionen att vi framöver ska införa fritt val av hjälpmedel, det innebär att brukarna själva kan välja vilken leverantör man vill använda sig utav. Idag är man hänvisade till en enda leverantör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar