fredag 21 oktober 2011

Skapa möjligheter för heltid och sammanhängande arbetstider i kommunerna.

Nu pågår den moderata partistämman i Örebro för fullt. Vi har idag bl.a. hanterat nya moderaternas idépolitiska program såväl som det nya kommunalpolitiska programmet. Glädjande så har vi nu tagit ställning för att våra kommuner ska erbjuda heltidsanställningar samt att vi i så liten utsträckning som möjligt ha delade turer.

Vi moderater har under de senaste åren vart ute och lyssnat till våra medarbetare i landsting och kommuner. Ett av de problem som de har lyft upp är problemet med att man inte får möjlighet att arbeta heltid utan tvingas till deltidsanställningar. Även problemet med delade turer inom omsorgen har påtalats. Idag så gav vi moderater vårt politiska svar på detta. Stämman beslutade idag att vi moderater ska verka för att kommunerna ska erbjuda sina anställningar möjlighet till heltidsarbete och sträva efter sammanhängande arbetstid.

Det är mycket glädjande att stämman fattade detta beslut. I många kommuner har man redan detta, men det är dags att fler kommuner skapar möjlighet för detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar