tisdag 15 november 2011

Äntligen en utvärdering av vårdval Gävleborg

När landstinget i bred enighet införde vårdvalsystemet i Gävleborg beslutade fullmäktige att en uppföljning skulle göras och redovisas innan mars 2011. När vi i maj i år påpekade att detta inte hade gjorts hastade man fram ytterligare ett beslut att en sådan utvärdering skulle göras och igår redovisades den för lanstingstyrelsen.

Det är bra att man nu äntligen har gjort denna utvärdering, även om man inte ville göra det från början. När rapporten diskuterades igår fanns det mycket att resonera omkring. Hela rapporten är egentligen en uppsättning intervjuer med majoritetens företrädare och några från oppositionen. Man hade även intervjuat några av cheferna på hälsocentralerna, såväl privata som landstingdrivna, samt haft en patientenkät ute. Man har utifrån vissa frågeställningar ställt en del frågor som man sedan har sammanställt i rapporten, själva frågeställningarna är framtagna av tjänstemän och vi politiker har inte haft möjlighet att komplettera med relevanta frågor.

Några resultat och slutsatser av rapporten redovisades inte och majoriteten var inte så intresserad av det heller, men efter ett resonemang så gick man med på att låta vårt hälso- och sjukvårdsutskott gå igenom rapporten och dra de politiska slutsatserna. Vi har sedan tidigare redan gjort vissa slutsatser av det som vi har hört när vi har räffat verksamhetsföreträdare, personal och patienter som vi nu fick förstärkt med dessa intervjuer. Nu får vi analysera rapporten ytterligare för att se om det finns delar som vi behöver utveckla vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar