fredag 4 november 2011

Hur lång tid ska det ta att laga en rullstol?

Idag besökte jag landstingets leverantör av hjälpmedel. Vi har under de senaste åren diskuterat hjälpmedel väldigt mycket, det har handlat om vem som ska betala för hjälpmedel till huruvida man själv har möjlighet att välja hjälpmedel. Därför var det bra att få träffa företrädare för verksamheten och höra hur de arbetar och hur det fungerar.

I vårt län är det Region Gävleborgs Hjälpmedel SAM som sköter hantering och uthyrning av hjälpmedel för såväl kommunerna som landstinget. De har även lyckats tecknat avtal med de privata hälsocentralerna i länet. Jag hade mycket frågor om hur det fungerar och hur marknaden ser ut. När jag frågade hur de arbetar med kundnöjdhet så framkom det att endast lyssnar av vad beställarna tycker d.v.s. kommunerna och landstinget. Man gör tydligen inte någon kundnöjdhetsmätning med de som faktiskt använder hjälpmedlen som t.ex. rullstolar vilket är mycket anmärkningsvärt. Jag var även nyfiken på hur det fungerar med service och hur det fungerar om t.ex. permobilen går sönder på julafton.

Man garanterar endast reparationer vardagar under kontorstid och man har enligt avtalet tre dagar på sig att laga det som har gått sönder. Om det är akut kan brukaren få kommunen att göra en akut beställning vilket verkar väldigt byråkratiskt. Jag har fått höra berättelser från brukare hur det har tagit 11 dagar att få en permobil lagad och man har blivit helt isolerad och sängliggande under dessa dagar, detta är inte acceptabelt utan vi måste få till en servicenivå som är mycket bättre. Man mäter inte heller vilka servicetider man har, vilket är konstigt.

Nu håller landstinget och kommunerna på och förhandlar om ett nytt avtal med regionen. Jag hoppas att man lyfter detta avtal till oss politiker så vi får vara med och ställa vilka krav som är rimliga, men som vanligt kommer väll sossarna abdikera och överlämna det till tjänstemännen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar