lördag 19 november 2011

En heldag i Bollnäs i regionens tjänst.

Igår tillbringade jag dagen tillsammans med hundra andra regionpolitiker från länet i Bollnäs, det var dags för regionfullmäktige höstmöte igen.
Den stora frågan som debatterades igår var huruvida Gävleborg ska bilda regionkommun med oss själva eller inte. Jag har sedan jag blev aktiv i landstingspolitiken arbetat med frågan huruvida vi slå ihop vårt landsting med några av våra grannar och i så fall vilka. Den frågan har tagit mycket energi och kraft och utan resultat. I ren besvikelse över detta valde länets sossar för någon månad presentera idén om att vi ska försöka bilda region med sig själv.

Vad blir nyttan för Gälveborgarna om vi genomför detta politiska projekt. Det har hittills inte presenterats något mer argument än att vi ska ha ett direkt valt parlament som bl.a. bestämmer tilldelning av statliga och EU projektmedel. Det kom inte fram något nytt igår heller utan man kör på sitt vanliga mantra om detta nya fantastiska parlament som man vill skapa.

Vad det egentligen handlar om är att vi flyttar över verksamheten från dagens Region Gävleborg(vilken är ett förbund där länets kommuner och landsting samarbetar om gemensamma frågor) till landstinget och fortsätter som vanligt. Hur blir sjukvården bättre av att vi ytterligare diversifierar landstinget? Risken är väldigt stor att dessa länspolitiker framöver kommer lägga mer energi på dessa bisysslor än att fokusera på att förbättra sjukvården i länet.

Vi moderater vill att vi ska analysera frågan ytterligare och avvakta och se vad som händer runt om kring oss. Att skapa ett nytt politisk projekt för sin egen sak skull tilltalar inte oss moderater. Eftersom man ville forcera frågan igår så blev vårt ställningstagande att vi säger helt enkelt nej till detta vansinne.

Nu fortsätter debatten om detta i länets kommuner och vi kommer även få frågan till landstingsfullmäktige för ställningstagande och till sist är det regeringen som avgör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar