onsdag 2 november 2011

Återigen lägger vi fram en alternativ budget i landstinget.

Idag på landstingsstyrelsen presenterar Samverkan Gävleborg budget för 2012. Detta är den 4:e budgeten som jag är med och tar fram i Samverkan. I vårt alternativ lägger vi mer resurser på hälso- och sjukvården där vi lägger extra resurser till psykiatrin, BUP, barn- och ungdomssjukvården för att bl.a. möjligöra att slutenvårdsplatser för BUP kan återinrättas.

Vi är överens med majoriteten om att prioritera vården av våra äldre och psykiatrin. Skillnaden är att vi lägger extra resurser förutom att vi har högre uppräkning av hälso- och sjukvådens ramar. Hur kan vi göra det, kan man fråga sig?

Genom att vi planerar att ta del av regeringens riktade stimulansmedel med så mycket som 70mnkr. Detta är relativt lågt räknat jämfört med vad som finns tillgängligt. Vi tar även med den ekonomiska besparing som vi gör genom att upphandla Bollnäs sjukhus. Vi har även tagit med de ökade statsbidrag på 27mnkr vi får när all kollektivtrafik övergår till landstinget vid årsskiftet. Vi räknar även med de lägre kostnader som blir när vi inte har gjort de investeringar som planerades inför 2011. Varför majoriteten inte har med dessa vet jag inte. Jag har frågat vid flertalet tillfällen, såväl majoritetens politiker som tjänstemän, om dessa åtgärder men man kan inte förklara varför man mörkar dessa lägre kostnader och högre intäkter.

Allt detta ger oss i Samverkan Gävleborg möjligeter att göra de extra satsningar i vårt budgetalternativ som sjukvården såväl behöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar