lördag 31 december 2011

Så var 2011 över...

Det är idag sista dagen på 2011 och det är dags att sammanfatta året som gått inom landstingspolitiken.

2011 är första året på den nya mandatperioden och landstinget har fått ett nygammalt styre där sossarna fortsätter att styra med sina stödpartier, vad har detta inneburit?

  • Köerna till vården fortsätter att vara relativt korta, vi har i stort sett lyckats varje månad att ta del av regeringens kömiljard. Här se man vilken stor skillnad en miljard från staten kan göra även i sossestyrda Gävleborg.
  • Kostnaderna för hyrläkare fortsätter att öka. Vi har idag Sveriges högsta kostnader för hyrläkare och trots tappra försök med signonbonusar och dyra konsulter så fortsätter läkarna fly landstinget och vi måste förlita oss på staffetläkare.
  • Beläggningsgraden på våra sjukhus har blivit något bättre under året, av vilken anledning vet inte våra tjänstemän. Detta är visserligen glädjande, men bara inte det sker på bekostnad av vårdkvalité.
  • Tyvärr har valfriheten inom sjukvården försämrats genom att majoriteten har infört begränsningar och avslutat avtal med entreprenörer inom vården. Detta har gjort att mångfalden inom vården och utbudet har försämrats inom specialistsjukvården för Gävleborgarna.
  • Det har blivit fler hälsocentraler såväl privata som landstingsdrivna, vilket är glädjande och som uppskattas av Gävleborgarna. Tyvärr så råder det fortfarande inte likvärdiga villkor för de privata och de offentligt drivna.
  • Man har valt att placera den nya kollektivtrafiken under landstinget som innebär att man riskerar att ta kraft och resurser från den viktiga sjukvåren och kommunerna har valt att avsäga sig inflytande i kollektivtrafikfrågor.
Ifrån den borgerliga oppositionen har vi fortsatt att driva på för valfrihet och mångfald. Vi är garanten för att patientperspektivet alltid finns med i debatten. Vi har gjort studiebesök i våra verksamheter där vi har lyssnat till personalen och påvisat tydligt alternativ inom landstinget där framförallt en alternativ personalpolitik och alternativ till sossebudget där vi har skapat mer resurser till sjukvården. Vi har även vart drivande i frågor som t.ex. Hospice och vårdplatser för BUP-patienter.

Gott nytt år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar