tisdag 18 september 2012

Anonyma brev som beskriver hur landstinget fungerar

Jag blir ofta kontaktad av personer som har åsikter om landstinget och hälso- och sjukvården speciellt. Jag uppskattar dessa kontakter mycket eftersom det ger mig bra informationer som jag kan använda i det politiska arbetet samt att det ger oss bra feedback på det arbete vi gör. Dessa kontakter sker oftast via telefon eller mail men jag får även en del anonyma brev.

De som är anonyma har oftast kritik som riktar sig mot landstingets ledning som de vill förmedla till mig. Att man som anställd inte vågar lyfta fram sina synpunkter är något som jag ofta får berättat för mig, det har tidigare beskrivits som att vi har en rädd organisation som skräms till tystnad. För mig är detta helt oacceptabelt. Tyvärr verkar det som detta problem blir allt större och större. Samtidigt som jag får höra om hur personalen upplever detta så får jag även höra hur man nu har börjat sluta att bry sig. Vi ska, till skillnad från idag, ha en organisation som präglas av öppenhet och ärlighet med ett ledarskap som är lyssnande och närvarande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar