tisdag 25 september 2012

Först nedskärningar i vården sedan miljoner till kultur och bussar

Idag diskuterade landstingstyrelsen den analys som fullmäktige beställde i juni. Läget för landstiget är mycket allvarligt, kostnaderna ökar i högre takt än vad intäkterna gör. I den analys som vi fick se idag så vill gärna landstingsmajoriteten skylla på någon annan. Orsaken till landstingets kris är att vi super och röker för mycket, rör för lite på oss, har för låg utbildning, är arbetslösa och dessutom blir vi äldre. Dessa parametrar är något som landstinget inte kan påverka, stämmer det? Den slutsatsen är nog lite för enkel för att vara korrekt.

Självklart kan landstinget/länet påverka arbetslöshet utbildningsnivå o.s.v. men då på längre sikt. Förklarar detta att divisionerna går med underskott? Jag har väldigt svårt att tro att vi röker och dricker mer i år som gör att divisionerna går med underskott. Dessutom tro jag inte Gävleborgarna blir så mycket äldre i år än vad vi trodde när vi gjorde budgeten för ett år sedan. Har vi lägre utbildning nu än för ett år sedan, knappast.

Den andra delen i uppdraget som fanns var att det skulle presenteras en åtgärdsplan. Den antydan till åtgärdsplan som vi idag fick ta del av var mycket märklig och vi kände igen det mesta. Lägg ned sjukhus, centralisera, höj skatten. Löser dessa åtgärder problemen? Absolut inte! Så länge kostnadsökningstakten är högre än intäktsökningstakten så kommer ingen skattehöjning lösa några problem på sikt, det skapar oss endast tillfällig respit. De senaste skattehöjningarna som de röd-gröna har genomfört har inte löst några problem utan underskotten fortsätter att finnas.

Slutet på dagens möte blev ännu märkligare. Majoriteten visade sina satsningar som de tänker sig att genomföra. Mer miljoner till kulturen i länet, mer pengar till kollektivtrafiken. Hur detta ska finansieras ville man inte prata om och att det tar resurser från sjukvården förnekade man.

Imorgon fortsätter debatten i frågan, då är det dags för en heldag med landstingsfullmäktige i Bollnäs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar