torsdag 6 september 2012

En dag på 105an

Idag har jag tillbringat dagen på hjärtavdelningen på Gävle sjukhus. Jag har följt med en av våra sjuksköterskor på ett arbetspass och sett hur personalen på avdelningenarbetar. Jag har tidigare gjort liknade verksamhetsbesök och gått med och ”praktiserat”, före sommaren var jag en dag på strokeavdelningen och ett kvällspass på akuten. Idag deltog jag som en del av vårdförbundets projekt ”Gå i mina skor” som innebär att de bjuder in politiker och chefer att gå med en sjuksköterska en dag.
Det var en relativ lugn dag där det inte har några överbeläggningar på 105an utan det fanns faktiskt lediga vårdplatser. Det är mycket lärorikt att vara med och se hur man arbetar och få möjlighet att ställa frågor och höra hur de upplever sin arbetssituation. När det för en gång skull är en lugn dag så finns det mer tid för samtal, vilket är nyttigt. Samtidigt hade det vart bra att se hur de har en dag när det är överbeläggningar och vilket stress personalen då utsätts för.

Jag fick även möjlighet att träffa ett par av våra kardiologer och höra hur de arbetar vilket också var mycket värdefullt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar