onsdag 19 september 2012

Vad är orsaken till sjukvårdens återkommande underskott?

Vi har under flera år påpekat brister hur landstingets ekonomi sköts från den högsta ledningen. Vi har en styrelseordförande som är väldigt ointresserad av de ekonomiska frågorna trots att vi varje år räddar ett positivt resultat med hjälp av extra skatteintäkter och engångsintäkter. I juni fick vi i oppositionen igenom ett beslut i fullmäktige att landstingstyrelsen ska göra en grundläggande analys av orsakerna till att hälso- och sjukvården alltid går med underskott och återkomma med en handlingsplan.

Idag hade vi ett extra snabbinkallat styrelsemöte där man skulle presentera denna grundläggande analys. Vad var det man då redovisade? Kort och gott var det inget nytt. Orsaken till de ständiga underskotten ska enligt denna redovisning bero på att vi har en allt äldre befolkning, låg utbildningsnivå och vi lever osunt. Dessa delar år såklart en del av de utmaningar vi står inför inom landstinget men de framställs alltid som vi inte kan göra någonting åt dem. Det är alltid någon annans fel varför vi inte klarar av en ansvarsfull ekonomi. Dessa orsaker kan inte förklara varför de flesta av landstingets hälsocentraler går med underskott eller varför kirurgin går med ständiga underskott, det måste såklart ha andra orsaker men dessa fick vi inte redovisat.

Nästa vecka ska vi få förslag på en handlingsplan som ska göra att vi kommer till rätta med de orsaker som gör att vi går med underskott. Det ska bli mycket intressant om man lägger fram förslag på hur vi kommer tillrätta med en allt äldre befolkning eller den låga utbildningsnivån eller att vi lever osunt. Jag är övertygad om att det finns en annan handslingsplan man vill förverkliga.

Från oss moderater och Samverkan Gävleborg kommer vi såklart göra en analys av de underlag vi fått och göra det vi kan för att hitta de verkliga orsakerna och arbeta fram bra förslag såväl långsiktigt som kortsiktigt för att en gång för alla få ordning på landstingets ekonomi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar