torsdag 21 februari 2013

Seminarium om tokiga idéer för tillväxt


Idag har jag deltagit på ett mycket märkligt seminarium. Det skulle handla om regional hållbar tillväxt, vilket är ett intressant och viktigt ämne men tänk vad tokigt det kan bli. 

Förmiddagen bestod i två personer delgav sin syn på detta ämne vilket innebar att man pratade om jämställdhet där man tyckte att sex timmars arbetsdag skulle lösa våra regionala tillväxt.  Kvinnan som pratade om miljö hade konstiga resonemang där slutsatsen var att vi skulle skrota försvaret för att skapa tillväxt. Man märkte att det fanns en tydlig vänsterinriktning på presentationerna där EU och fria rörelsen av varor och tjänster var av ondo.

Ett område som behandlades grundligt var kommunernas upphandling och då framförallt om lokalproducerad mat. Genom lokal upphandling så ska vi tydligen skapa tillväxt i länet. Frågan blir då, vad händer om alla länder och regioner tillämpar samma sätt? Om alla köper papper från den lokala marknaden så får Korsnäs, Stora Enso och Iggesunds bruk stänga igen. Sandvik är visserligen världsledande i sin bransch men även de skulle drabbas hårt om alla handlade lokalt.

Det är genom vår exportindustri och våra entreprenörer vi har skapat vårt välstånd i Sverige. Att nu helt plötsligt säga att detta ska ersättas med lokalproducerad mat och sex timmars arbetsdag blir bara för stolligt för att kunna tas seriöst.

Jag tror, till skillnad från dagens föreläsare, på en stark lokal marknad och starka företag som har avsättning för sina varor i vår omvärld. Vi politiker ska skapa förutsättning för fler företag som kan växa och för fler entreprenörer att få förverkliga sina idéer. Först då kan vi skapa tillväxt i länet som blir hållbar över tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar