onsdag 13 februari 2013

Slut på läkarbonusar?

Nu har vi äntligen fått se den utvärdering av sign-on bonusarna som vi har efterfrågat under hösten. På dagens landstingsstyrelse fick vi se en presentation på resultatet och hur man från landstingsledningen ser på detta.

Resultatet blev det som vi förväntade oss, ett rejält misslyckande. Man lyckades visserligen rekrytera 14st läkare till landstinget för en kostnad av 7,7miljoner kronor. När vi idag frågade om hur många läkare vi har akut behov av att rekrytera fick vi svaret att det rör sig om ca 100st. I det perspektivet är 14 läkare inte så många. Dessutom är fem av dessa primärvårdsläkare som har lockats från andra vårdgivare i länet vilket innebär att det endast är nio läkare som vi har lyckats lockat till länet, vilket var syftet med bonusarna. Inte nog med att antalet rekryterade är ett misslyckande så har det även skickat konstiga signaler inåt i vår organisation som gör att personalen misstror ledningen ännu mer.

Rekommendationen från tjänstemannaledningen är att man ska fortsätta med detta som en metod att rekrytera läkare. När vi då frågade personallandstingsrådet om det är aktuellt att fortsätta med detta fick vi som svar att frågan är ”politiskt död”. Man har tidigare påpekat att man nu slutar med detta eftersom det har blivit så starka reaktioner från bl.a. oss i oppositionen. Det beslutet är glädjande och det visar att vi i oppositionen har makt att påverka i frågor som vi anser vara politiska. 

Nu hoppas jag att man står fast vid beslutet att det är stop med läkarbonusar och det ska även bli intressant att följa dessa nyrekryterade läkare och se om de kommer stanna hos oss eller om de endast är kvar under de år man har fått bonus för.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar