onsdag 20 februari 2013

Dagkirurgin i Sandviken läggs nu ned

Idag på landstingsfullmäktige fattade landstingsmajoriteten det definitiva beslutet om att lägga ned dagkirurgin i Sandviken. In i det sista var utgången osäker av omröstningen. Frågan var om majoritetens egen interna oppositionspolitiker från Hudiksvall skulle rösta med oss i oppositionen eller inte. Hon har tidigare uttalat sig om att vi i oppositionen har en bättre sjukvårdspolitik och utifrån detta fanns möjligheten att hon skulle stödja oss i vårt förslag att utveckla dagkirurgin i Sandviken istället för att avveckla den som övriga politiker i majoriteten har föreslagit.

Till sist var nog hotet om att en fortsättning av verksamheten i Sandviken skulle få konsekvenser för sjukhuset i Hudiksvall som fällde avgörande för henne.

Inga nya argument kom fram från majoriteten idag och vi har på länets debattsidor kunnat läsa hur vi har klätt av dem sina argument ett efter ett. Vi fick inte ens gehör för våra krav om en behovsanalys av de framtida operationsbehoven i länet vilket är mycket märkligt. Istället snärjde majoritetens företrädare sig in i någon obegripligt resonemang att man är tvungen att flytta till Gävle eftersom behoven kommer öka i framtiden.

En lång kamp att rädda dagkirurgin verkar nu vara över. 

Vi börjar närma oss nästa års val och skillnaden mellan den sosseledda majoriteten och oss i Samverkan Gävleborg blir allt tydligare och tydligare. Vi står för en politik som utvecklar sjukvården i länet medan majoriteten fortsätter på den inslagna vägen att avveckla vården i länet.  Istället för att göra grundliga analyser och planera för framtiden så hattar man fram och tillbaka, man river ned bra verksamheter och bygger nya här och där utan någon plan och eftertanke. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar