fredag 25 april 2014

Möjligheten finns redan att välja vårdgivare

De flesta vet att man idag kan välja vilken hälsocentral man vill tilhöra. Men det pratas också ofta om annan valfrihet inom vården och möjlighet att välja vilken specialistvårdgivare man vill få sin undersökning eller behandling hos. Tyvärr så är det många som inte vet om det finns möjligheter även där. Jag blir ganska ofta kontaktad av patienter som frågar om man inte kan söka sig till någon annat sjukhus än något av våra egna i landstinget. Mitt svar blir då alltid att självklart kan man göra det, det enda villkor som finns är att det finns en remiss och att man söker sig till någon som har ett avtal med vårt eller något annat landsting. Remissen kan antingen vara utfärdad av någon läkare eller så kan man skriva sin egen remiss. De flesta jag pratar med känner inte till dessa möjligheter utan man tror att man bara kan välja en annan vårdgivare om vi inte uppfyller vårdgarantin.

För att känna av landstingsmajoritetens kunskaper i detta ämne så har jag skrivit en interpellation till ett av socialdemokraternas landstingsråd på senaste fullmäktige. Jag blev besviken när svarande landstingsråd inte kände till vad som gäller. Jag frågade även hur man informerar patienterna om deras möjligheter och det verkar som att det sker viss informationsgivning via någon standardtext på remissbekräftelsen, men det är helt uppenbart att patienterna inte riktigt förstår detta. Dessutom ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen, informationen ges individuellt anpassat och då kan aldrig en standardtext uppfylla detta krav.

Vad är det då som gäller?


  • Sedan 1989 har du har som patient rätt att få din remiss skickad till vilken vårdgivare som helst i landet, det enda krav som ställs är att de har avtal med något landsting. Detta regleras i det riksavtal som finns mellan alla landsting.Länk till riksavtalet
  • Detta gäller såväl primärvård som all öppen och slutenvård.
  • Detta gäller oavsett om landstinget förväntas uppfylla vårdgarantin eller inte.
  • Landstinget är dessutom skyldig enligt hälso- och sjukvårdslagen att ge individuellt anpassad information om patienternas valmöjligheter. 
  • Har man frågor så finns det hjälp att få av vårdvägvisaren i landstinget

Så valfriheten finns redan idag men det konstiga är att man inte lärt sig att informera våra patienter om detta. Jag hoppas att man nu bättrar sig och ser till att vår personal får information om detta för det kan inte vara så att endast de som känner till sin rätt och är påstridiga ska ges möjlihet att välja vårdgivare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar