söndag 11 maj 2014

Lös parkeringsproblemen på Gävle sjukhus nu.

I veckan skrev tidningarna om landstingsledningens lösning på parkeringsproblemen på Gävle sjukhus. Idag rådet det ett kaos på sjukhusområdet. När vår personal ska ta sig till jobbet måste man åka extra tidigt för att man ska kunna få en parkeringsplats på personalparkeringen. Ofta blir man tvungen att ta en patientparkering och betala per timme. Detta innebär att även patienterna får svårt att hitta parkeringsplatser när man ska besöka sjukhuset.

Vi i oppositionen har påpekat detta problem under flera år och personalen och patienterna påpekar ständigt problemen. Så juni 2011 beslutade landstingsfullmäktige att vi skulle bygga ett parkeringshus på Gävle sjukhus. Majoriteten gav motvilligt efter de krav som fanns från oss i opposition och våra patienter och medarbetare.

Efter det har man dragit på att genomföra detta, eftersom man egentligen inte ville, och nu har man kommit fram till att man ska permanenta den tillfälliga lösning som man idag har gjort tills dessa att parkeringshuset är klart. Man hittar ständigt på olika bortförklaringar. Ena dagen tycker landstingsrådet att det inte är några problem med att parkera, nästa dag tycker man att personalen och patienterna ska tvingas åka buss och nu skyller man på att det inte går att bygga p.g.a. av Gävle kommuns vattentäckt.

Att Gävle kommun nu använder vattentäckten som ligger under sjukhusområdet är såklart bekymmersamt. Det visade sig när vi skulle bygga nya operationshuset, man kunde då inte påla grunden utan att det påverkade vattentäkten. Att man använder en täkt som ligger i de centrala delarna av Gävle är ett mycket större problem än att bygga en våning till på en befintlig parkering. Är det så att utvecklingen av sjukhuset och Gävle stad begränsas av den vattentäkt man använder idag så måste kommunen hitta andra lösningar för att få fram vatten till Gävleborna. Vad är alternativet? Ska vi tvingas flytta hela sjukhuset?

För mig och oss i oppositionen är det viktigt att vi löser parkeringsproblemen på ett långsiktigt sätt. Det bästa för patienter/personal och miljön är att man bygger parkeringshuset som fullmäktige redan har beslutat. Metoden får anpassas så att man inte påverkar vattnet. När vi sedan bygger ut sjukhuset så måste vi se till att det finns en helhetslösning där även parkeringsmöjligheter inkluderas. Att man som idag frimärksplanerar sjukhuset är förödande för den framtida sjukhusets utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar