måndag 19 maj 2014

Vad innebär s-vänstersväng för Landstinget Gävleborg?

Det politiska landskapet ändrar sig hela tiden. Under många år har vi i landstinget sett hur socialdemokraterna har rört sig mer allt mer mot mitten. Exempelvis har man vart öppen för att tillsammans med oss borgerliga partier utforma vårdvalsystem som har skapat möjligheter till fler aktörer att etablera sig här. Vi har tillsammans genomfört den största upphandlingen av ett sjukhus utanför Stockholm. Genom denna upphandling lyckades vi rädda Bollnäs sjukhus från nedläggning. Detta har vart mycket uppskattat hos våra länsinvånare.

Genom att vi i Samverkan Gävleborg har gjort upp med socialdemokraterna har vi fått långsiktiga spelregler som har gett våra länsinvånare större möjlighet att söka alternativa vårdgivare och vi har fått en större mångfald av utövare. Entreprenörerna har också sett dessa långsiktiga spelregler och sett möjligheter att etablera sig i vårt län.

Nu märker vi att socialdemokraterna går mot en mer tydlig vänsterpolitik. I Gävle kommun säger man nej till valfrihet inom hemtjänsten. Vi ser en mer hård ton gentemot våra privata vårdgivare i länet. Så sent som idag så tog jag upp frågan om hur vi kan skapa möjligheter för Aleris att utvecklas i Bollnäs, där är tonläget helt annat än får något år sedan. Man avslutar allt fler vårdavtal istället för att förlänga eller göra ny upphandling. Man lägger beställningsjobb från tjänstemännen som går ut på att påvisa att vårdval inom specialistvården inte fungerar.

Allt detta gör mig mycket orolig. Vart är länets socialdemokrater på väg, har man lyssnat in den allt mer vänsterinriktade politiken från Sveavägen? Känner man sig pressade från andra vänsterpartier? Vad kommer detta innebära om man vinner riksdagsvalet och om man vinner valet i Landstinget Gävleborg?
Kommer man avsluta avtalet med Aleris vid första bästa tillfälle? Kommer man ta bort det fria vårdvalet inom primärvården om man får den möjligheten? Kommer man stänga populära privata hälsocentralerna? Kommer man fortsätta att säga upp avtal med privata aktörer i länet? Kommer man ta bort valfriheten för våra länsinvånare?

Det är många frågor som väcks och som kräver svar från länets socialdemokrater.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar