fredag 21 augusti 2015

Ledningen går ut med info om medelarfrihet inom Region Gävleborg

Vi kan ibland läsa om våra medarbetare som kontaktad media för att berätta om sin situation på arbetsplatsen. Detta kan man göra både genom att vara anonym eller öppet gå ut med vem man är och vart man arbetar. Vi kan se att allt som ofta vågar inte våra medarbetare öppet uttala sig till media eftersom de är rädd att bestraffas av sin arbetsgivare. Självklart ska man som medarbetare känna att man kan säga vad man tycker om sin arbetsplats till sin arbetsgivare och man ska då självklart bli lyssnad till och bekräftad. När man inte känner sig sedd och hörd så vänder sig en del antingen till oss politiker eller direkt till media.

Att man från den högsta ledningen inte ser och lyssnar till sina medarbetare är mycket allvarligt och det gör att Regionen blir en allt sämre arbetsgivare och får ett sämre rykte bland vårdpersonal/patienter runt om i landet. Detta har pågått i flera år och med tanke på sommarens artiklar så verkar det inte ha blivit bättre.

För att få klarhet i hur ledningen ser på detta och om det finns några riktlinjer så skrev min partikollega Anders Jansson en Interpellation, som kommer att behandlas på fullmäktige den 22/9. Han frågade bl.a. hur ledningen ser på detta och om de har någon form av policy.
Av en ren tillfällighet har vi nu sett på Regionens intranät att man förklarar för sina medarbetare vad som gäller.


Om man tittar riktigt noga så är detta skrivet och publicerat 2015-08-17 15:36. Detta är alltså två timmar efter att Anders lämnade in sin interpellation till regionkansliet, kan det vara en tillfällighet att man snabbt skriver ihop och går ut med info direkt efter att oppositionen har ställt frågor om just detta?

Alla som arbetar inom offentlig verksamhet har rätt att vända sig till media och har möjlighet att vara anonym. Nu kan vi läsa att regionen anser att man även kan bjuda in media till sin arbetsplats under arbetstid, vilket är bra.

Självklart ska denna möjlighet även gälla om man vill kontakta oss politiker eller vill bjuda in oss till sin arbetsplats. Vi i oppositionen gör mycket besök i våra verksamheter och försöker alltid komma när vi får en inbjudan. Vi försöker också själva boka in besök och allt detta till den politiska ledningens missnöje.  När vi får veta något som inte fungerar och som vi känner att vi som politiker kan göra någonting åt så använder vi de verktyg vi har (även oppositionen kan påverka och förändra, det visar ovanstående artikel på intranätet) Det som vi däremot är väldigt noga med är att aldrig avslöja vart vi fått information ifrån och vem vi har träffat. Detta eftersom vi vet att man är rädd för just repressalier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar