onsdag 19 augusti 2015

Rekordkort styrelse med märkligt ställningstagande från C

Idag hade vi kanske ett av de märkligaste Regionstyrelsemöte jag deltagit på. Det var från början inplanerat ett tvådagarsmöte, eftersom det brukar vara så mycket ärenden efter sommaren. Det slutade med att vi hade ett tvåtimmars möte. Detta visar på att det blir allt mindre politiska beslut i Region Gävleborg.

Dessutom var två av ärenden väldigt speciella. Det handlade om två remisser från regeringen som vi hade möjlighet att svara på. Den en handlade om hur man kan utöka stödet till service i glesbygd, bl.a. den lokala affären, post- apotek- sprit och spelombuden. Det andra handlade om hur regeringen vill förändra regler för rehabilitering, sjukskrivningar och a-kassan.

Som remissinstans behöver man inte svara på alla remisser och man väljer själv vad i remissen man vill svara på. I Regionen/Landstinget har vi haft som tradition att svara på sådana remisser som påverkar oss eller vår verksamhet, vi har inte get oss in i den nationella debatten i våra remissvar. Nu fullföljer S och de röd-gröna att trycka ut den nationella politiken över allt. Vi har tidigare hört hur man ska ”kontroll” över SKL och dess tjänstemän och nu ska man även använda regionens tjänstemän för att bedriva nationell politisk propaganda.

Att S,V och MP gör detta är jag inte så förvånad över men att det fjärde partiet i den politiska majoriteten, C, inte reagerar på detta är märkligt. Med några konstiga motiveringar från en av deras ledamöter, som desperat försökte motivera deras agerade, så ställde de sig bakom de rödgrönas politik.

Ett exempel är att C i Gävleborg vill avskaffa vinskraven på statliga bolag eller som det står i remissvaret ”För att främja utveckling och tillväxt i glesbygd bör samhällsviktiga funktioner ha andra direktiv än vinstkrav” (och detta stod i stycket om de statliga bolagen) Där försvann den konkurrensneutraliteten för exempelvis posten.

Ett annat exempel är att nu anser C i Gävleborg att det är bra att regeringen vill avskaffa den bortre parentesen i sjukförsäkringen och att man vill höja a-kassan och införa indexuppräkning. Dessa förslag är rent riktade mot Alliansens arbetslinje, så vi kan konstatera att C Gävleborg nu stödjer vänsterpartiernas bidragslinje.


Vårt förslag från oppositionen var att vi vill stryka dessa stycken som handlade om den nationella politiken och som inte direkt berör oss, och jag trodde nog att C skulle ställa sig bakom detta. Hade vi gjort detta så hade vi kunnat lämna ett enhälligt yttrande från regionstyrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar