söndag 20 september 2015

Granskning av oppositionens arbete

Idag kan vi läsa på GD.se en kartläggning av oppositionens arbete i Regionen. Där framställer man oss moderater som minst aktiva i regionpolitiken. Jag blev intervjuad av reportern och blev lite förvånad av hans slutsatser. Reporterns teori bygger på antal interpellationer/motioner/frågor per fullmäktigeledamot, vilket är väldigt missvisande för att påvisa engagemang.

Är detta en relevant jämförelse? 

De initiativ som tas sker i de politiska partierna. Det är inte enskilda ledamöter som agerar självständigt utan allt görs tillsammans genom dialog och förankring inom partiet. Ett förslag till initiativ kan väckas av någon men det är någon helt annan som skriver under.

Tittar vi istället på antalet initiativ i fullmäktige, vilket motioner/interpellationer och frågor kan
kallas, så ser resultatet ut som följande:

Interpellationer(En eller flera frågor som det oftast blir debatt omkring)
M, 13
SVG, 8
FP, 6
SD, 5
KD, 4
C,MP 1 var
S,V 0

Motioner(förslag som kommer till beslut när majoriteten så bestämmer, dröjer oftast flera år)
SVG, 12
SD, 11
M, 4
KD, 4
FP 2
S,V,C,MP 0

Fråga(En enkel fråga som man i princip ska kunna svara ja eller nej, dessa generar ingen diskussion)
SD, 8
KD, 6
SVG, 3
MP, 1
M, 0
FP, 0
S,V,MP,C 0

Sedan kan man se debatten i fullmäktige och där avgöra vilka som är mest aktiva i debatten, där finns alltid journalisterna med och kan själva avgöra detta. Jag tror inte SD är de som bidrar mest till debatten. Utöver detta så visar sig engagemanget även i antal förslag och ärenden som väcks i nämnder och styrelsen, där finns ingen extern närvaro eller webbsändning. Till detta så har alla partier lagt egna budgetförslag där man kan se vilken skillnad det är på de politiska förslagen. Sedan kan man alltid diskutera vilken kvalité det är på respektive interpellation/motion, men den
bedömningen ska jag nog överlåta till någon mer opartisk att bedöma.

Jag välkomnar medias granskning av politiken och oss oppostionspolitiker men slutsatsen blir att det är väldigt svårt att göra dessa jämförelser för att utse något parti eller person som är mest aktiv i politiken. Sedan ser jag framemot granskning av de som faktiskt vann valet och huruvida de sköter sitt uppdrag bra eller inte och om de uppfyller sina vallöften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar