tisdag 8 september 2015

Besök från norr

Igår hade vi besök av mina moderatkollegor i Landstinget Västernorrland. De har föreslagit att lägga ut något eller delar av ett sjukhus hos dem på entreprenad och de är intresserade hur processen gick till när vi i Landstinget Gälveborg upphandlade driften av Bollnäs sjukhus.

Processen med upphandling påbörjades med att oppositionens budget gick igenom hösten 2008, det var den första budgeten som jag arbetade med när jag började som heltidspolitiker i Landstinget. I den fanns det flera förslag på hur vi kunde få ordning på organisationen och ekonomin. Efter mycket diskussioner och överklagande så tog Aleris över driften april 2012. Detta var möjligt tack vare att vi hittade en bred uppgörelse mellan framförallt oss moderater och socialdemokraterna. Genom denna breda uppgörelse så fick vi in flera som var intresserade av att lägga ett anbud och man förstod att det fanns långsiktiga förutsättningar för att kunna driva och utveckla Bollnäs sjukhus.

Det har även hänt andra positiva saker genom åren inom Landstinget Gävleborg som andra runt omkring oss är intresserade av. Exempelvis så har vi varit ett föredöme när det gäller att korta väntetiderna till vården. När jag kom in i landstinget 2008 så hade Gävleborg Sveriges längsta köer. Vi påtalade då att det gick att korta dessa men vi fick höra att det inte gick utan det skulle kosta väldigt mycket. Men när Alliansregeringen införde resultatbaserad ersättning så såg man möjlighet at få ta del av den s.k. kömiljard och man började att arbeta systematiskt med att öka produktionen och korta köerna. Detta arbete var så lyckosamt så efter ett par år så kunde vi se att vi var ett av de landsting som hade kortaste köerna i landet.

Det händer mycket som är bra i Gävleborg men det finns fortfarande otroligt mycket att göra för att Gävleborgarna ska få tillgång till den bästa möjliga vården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar