fredag 11 september 2015

Envist Regionråd undviker debatten om landsbygdens förutsättningar

Jag har i en serie debattartiklar debatterat med Regionråden Jan Lahenkorva om vilken politik som är rätt för landsbygden. Eftersom utrymmet i tidningen är begränsat så väljer jag nu att svara på den via denna blogg istället

Allt började med att Jan ifrågasatte moderaternas ställningstagande när det gäller vinster för statliga företag. I ett remissyttrande till regeringen så ville majoriteten i Regionen (S,V,C,MP) att staten skulle ta bort kraven på vinst för statliga företag. Detta för att öka möjligheten att verka på landsbygden.

Vi anser, som övriga Alliansen, att statliga företag måste gå med överskott. Ett företag som inte tillåts gå med överskott kommer aldrig överleva på sikt. Denna uppfattning delas inte av majoriteten i regionen. Vad händer om statliga företag som exempelvis Postnord, Telia, Apoteket inte har samma krav som och förutsättningar som andra bolag, d.v.s. de tillåts gå med underskott? De andra företagen kommer inte klara av att verka i Sverige och de slås ut på sikt. Alla aktörer ska ha likvärdiga villkor.

Däremot välkomnar vi Alliansregeringens genomförande av möjligheten till statligt stöd till vissa verksamheter på landsbygden. Exempelvis får Apoteken, bensinmackar visst stöd. Dessa stöd är utformade så att de är konkurrensneutrala. Apoteket Kronan(privat bolag) i Hedesunda får ett statligt stöd för att finnas där så underlättar det för Hedesundaborna att få tillgång till mediciner. Att Apoteket AB( Drivs av staten) slipper generera 3% vinst så underlättar det inte för Hedesundaborna. Detta var ett konkret exempel på vilka konsekvenser Jan Lahenkorvas politik får.

I nästa replikskifte så i frågasätter han återigen vårt ställningsgatande om att grundligt utreda de lagliga förutsättningarna för deras Vänsterprojekt ”mobilsamåkning”

För det första så motsätter vi moderater oss inte samåkning. Däremot så finns det lagar och regler som reglerar hur man får köra andra människor och ta betalt. Det kan inte ha undgått någon att sådan verksamhet är starkt ifrågasatt om de verkligen lever upp till de lagar som finns. För att köra en person och pengar utbytes så ska det ses som Taxiverksamhet enligt Taxilagen och Taxiförordningen. Undantaget är om man samåker till/från jobbet/skolan och utryckningsfordon. Allt annat är att anses som svarttaxi.

Sedan kan man även ifrågasätta sig vad händer med Taxinäringen när privatpersoner börjar ”samåka” och ta betalt. Vi vet att Taxinäringen på landsbygden har svårt att överleva redan idag.

Detta var två saker som Jan lyfter fram.

Jag försökte då ställa frågor till honom, på vilket sätt påverkar den nationella politiken förutsättningarna för landsbygden.

Att S och MP chockhöjer bensinskatterna kan inte undgå någon. Vem drabbas framförallt av detta? Svar: landsbygden.  Vem drabbas hårdast av införande av kilometerskatten, d.v.s. att straffbeskatta transporter av varor? Svar landsbygden. Vem påverkas av en rovdjurspolitik som försvårar jakt och friluftsliv? Landsbygden.
Vilka konsekvenser dessa förslag får vill inte Jan Lahenkorva svara på!

Är man inte beredd att diskutera helheten av sin förda politik  för landsbygden så är den politiska debatten ganska meningslöst.

Inlägg Jan Lahenkorva 2015-06-13

Min replik 2015-06-15

Inlägg Jan Lahenkorva 2015-09-01

Min replik 2015-09-08

Replik Jan Lahenkorva 2015-09-10


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar