måndag 21 september 2015

Hur har sommaren varit i Regionen?

Jag har tillsammans med mina oppositionsrådskollegor gjort en del besök under slutet av sommaren. Syftet med dessa besök har varit att få en så bra bild av sommarsituationen som möjligt. Ofta när vi får redovisat av ledningen hur sommaren har varit så får vi det redovisat för oss väldigt sent, ofta på våren året efter. Det känns även som bilden är väldigt tillrättalagd och för att nyansera detta så gör vi egna besök där vi träffar chefer och personal.

I år kommer vi inte få någon redovisning i regionstyrelsen, vi försökte få upp ett sådant ärende på dagordningen i onsdags på styrelsen med den politiska majoriteten vägrade att ge oss någon sådan information. Ett mycket märkligt beteende. Det är Regionstyrelsen som är ytterst ansvarig för hur allt fungerar i regionen och för vår personalpolitik.  Så i år får vi helt enkelt förlita oss på den bild som vi har fått vid våra besök och det som vi kan läsa via media.

Det är mycket inspirerande och intressant att vara ute i våra verksamheter där vi får träffa medarbetarna. De bästa besöken är när vi får tid att sitta ned en stund med personalen och höra hur det fungerar och hur de ser på sin arbetsplats. Vi märker att det finns ett stor engagemang hos våra medarbetare och de gör sitt allra yttersta för att ge en så bra vård som möjligt.

Sommaren har varit ungefär som tidigare somrar. Vissa avdelningar har haft det riktigt tufft medan andra har haft det lite lugnare. Gävle sjukhus har haft ungefär lika mycket överbeläggningar som förra året medan Hudiksvall haft lite fler än tidigare år.

Personalen har fått semester men inte som man alltid har önskat, i vissa fall blir man tvingad till semester i maj eller september. Det har krävts en del "beordring" d.v.s. man tvingar in personal som skulle ha varit ledig. Detta medför att medarbetarna har konstant dåligt samvete när man är ledig och man får ångest när de ringer eller SMSar från arbetsgivaren om att de vill att man ska arbeta extra. Kvällspassen på fredagar är extra jobbiga, då är risken stor att man tvingas arbeta extra i helgen efter som de inte får tag på någon som kan komma in och arbeta extra. Man känner att man sviker sina kollegor när man inte arbetar extra. Det är även svårt att planera sin fritid eftersom man inte vet när man kommer hem efter jobbet, om man ens kommer hem samma dag. Många av medarbetarna orkar inte längre jobba heltid utan väljer att gå ned på deltid för att orka med och därför söker sig många till andra arbeten och arbetsgivare.

För att lösa bemaningsproblematiken har ledningen beslutat att ge vissa yrkesgrupper och vissa avdelningar extra ersättning när de arbetar extra. Exempelvis får sjuksköterskorna på förlossningen i Hudik ett par tusen extra per arbetspass medan deras kollegor i Gävle inte får något extra. Detta skapar såklart mer problem än vad det löser. Visst kan det bli lättare att bemanna avdelningen i Hudik men detta på bekostnad att barnmorskorna i Gävle inte vill arbeta extra och de som gör det åker hellre till Hudiksvall.

Det är svårt att få tag på vikarier under sommaren, vilket inte är så konstigt. Det finns inte så många sjuksköterskor som bara går och väntar att få arbeta extra på sommaren. Därför måste vi se till att vi får en bemanning som är långsiktig hållbar.

När det gäller vårdplatser så saknas det enkelrum på sjukhusen. Trots att alla vet att det är enkelrum som gäller så har vi alldeles för många avdelningar som har mest två-sala och fyr-salar. Behovet av enkelsalar är inte bara för att patienterna ska få lugn och ro utan det är viktigt för patientsäkerheten. Dessutom krävs det att det finns separata toaletter för alla patienter.

För att lösa, bemanningen under sommaren, rekrytering och moderna lokaler krävs nytt ledarskap. Det är inte personalen som är ansvarig för att vi har de problem vi har utan det är den högsta ledningens ansvar.

Vi i oppositionen (M,SVG,FP,KD) har sammanställt våra i besök i en rapport. Där beskriver vi vad vi har hört vid våra besök i verksamheterna och vad vi anser måste göra för att kommande somrar ska fungera bättre.

Läs rapporten här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar