torsdag 16 mars 2017

Läkarna protesterar

Jag har i dagarna fått en skrivelse från 336 läkare som arbetar i regionen. Man lyfter fram den problematik som finns inom regionen som har blivit allt mer alarmerande. De önskar nu en träff med ansvariga politiker och tjänstemän. Jag har redan varit i kontakt med Regiondirektören och ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden om behovet av att vi tillsammans träffar läkarföreningen och för konstruktiva samtal om vad vi kan göra för att komma till rätta med den allvarliga situationen.

Det man lyfter fram är i sig inget som är nytt för mig men det är bra att man för fram dessa frågor och är det 336 läkare, vilket motsvarar mer än halva läkarkåren i regionen, som står bakom en skrivelse så kan inte majoriteten blunda längre.

Deras brev beskriver en situation som blivit allt värre och problemet är att man har stängt vårdavdelningar och allt fler patienter placeras på andra avdelningar s.k. utlokaliserade. Kommunerna har även brist på korttidsplatser så de färdigbehandlade patienterna blir kvar på sjukhusen vilket förvärrar situationen ännu mer. Man tar även upp frågan om våra bristande stödsystem för vårdpersonalen. Även primärvården blir allt mer pressad av att man från sjukhuset försöker hindra att patienter remitteras till sjukhusen, detta sker samtidigt som vi har stor brist på läkare på våra egna hälsocentraler.

Allt har nu gått så långt så att patientsäkerheten är hotad. Jag och vi moderater kan inte acceptera att detta får fortsätta utan nu krävs det krafttag och riktiga åtgärder för att lösa krisen på såväl kort som lång sikt. Jag är beredd att över majoritet/oppositionsgränsen sätta oss ned med läkarna och lyssna och samtala om hur vi kan lösa detta, jag hoppas verkligen att den politiska majoriteten också är beredd att göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar