onsdag 15 mars 2017

Otydliga Allianser i länet

Nu har mer än halva mandatperioden passerat och frågan man kan ställa sig hur fungerar det i Gävleborg med det politiska ledarskapet, kan man lita på partierna att de har gjort det de gick till val på? Vilka borgerliga partier gör det de kan för att få så mycket Allianspolitik som möjligt. En sådan avstämning kan vara lite vansklig att göra på en övergripande nivå men det finns några observationer man kan göra. Jag försöker som länsordförande följa det politiska livet i kommunerna och ger det stöd och support som krävs till våra moderater och jag kan konstatera att vi moderater gör det som vi kan för att hålla ihop borgerligheten, endast i något undantag så har vi allierat oss med socialdemokraterna.

Andra borgerliga partier har valt att gå samman med s oavsett om det behövs eller inte. Motivet har i vissa fall varit att man tror sig kunna påverka politiken och få igenom sina politiska frågor i andra fall bara för att få politiska maktpositioner. Jag har inte sett någon kommun eller i regionen där man gjort någon större skillnad än om sossarna styrt själva.

  • C samarbetar med S i Bollnäs, Nordanstig, Sandviken, Ockelbo, Hofors
  • L samarbetar med S i Bollnäs, Hofors, Ovanåker, 
  • M samarbetar med S i Ovanåker.
  • KD samarbetar inte med S i någon kommun.
  • Alliansen styr två av länets kommuner, Gävle(minoritet) och Ljusdal(tillsammans med V)
  • Rödgröna styr i minoritet i två kommuner, Hudiksvall och Söderhamn

Även tidigare mandatperioder har det varit ett väldigt samarbete mellan vissa Allianspartier och Socialdemokraterna. Exempelvis mellan 2006-2010 styrde S och C tillsammans i Sandviken, Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal.

Hur kan det komma sig att det är så många kommuner där S har lyckats spräcka borgerligheten? Man kan fråga sig också hur det kommer sig att de rödgröna oftare styr så i minoritet än Alliansen?

Alliansen i Sverige behöver samla sig både nationellt/regionalt och lokalt för att visa på ett tydligt samlat alternativ till det socialdemokratiska ledarskapet. I vissa fall kan det få konsekvenser att socialdemokraterna styr tillsammans med rödgröna i minoritet ibland är det Alliansen som styr i minoritet.

Det är viktigt att det finns tydliga alternativ så väljarna vet vilken politik man får även efter valet. Finns det inte några skillnader kan det uppfattas som att det inte spelar någon roll vad man röstar på, och då skapar denna otydlighet grogrund för att missnöjespartier ska växa fram, vilket är kanske det vi ser nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar