söndag 26 mars 2017

Movexum, viktigt för tillväxten i länet

I veckan var frågan om Movexum uppe igen på Regionstyrelsen. Nu var tanken att man skulle välja de personer som ska sitta i företagets styrelse. För oss moderater är inkubatorverksamheten och Movexum viktig men samtidigt är det viktigt att detta formas på ett sätt som skapar de största möjligheterna för tillväxt i länet. Vi tror att detta ska ske tillsammans med kommunerna där tyngdpunkten bör ligga på kommunalt inflytande eftersom det är kontakten med företagarna finns.

På styrelsen blev det nu en infekterad diskussion om hur styrelsen ska sättas samman och utav vem. Kommunallagen föreskriver att val till nämnder och bolagsstyrelsen ska väljas proportionellt om man inte är överens om att göra på något annat sätt. Proportionellt valsätt innebär att partierna tillsätter antal platser beroende på hur många mandat man har i fullmäktige. Så länge det finns fler än 11 ledamöter i fullmäktige som vill att styrelsen ska väljas som vanligt så kommer det bli så. Rent praktiskt innebär det att det räcker med att två av oppositionspartier vill det så blir det så. Har man för avsikt att inte följa kommunallagens principer så är det upp till majoriteten att få till denna samsyn och överenskommelse.

Redan när majoriteten beslutade att Movexum skulle drivas i bolagsform så påtalade vi vad detta innebär och vilka konsekvenser det skulle få. Detta har man valt att ignorera helt och hållet och kört på som om oppositionen inte finns. Hade majoriteten lyssnat på det vi påtalat tidigare och läst handlingarna så hade de vetat vårt ställningstagande, men nu verkade som de blev helt överraskande i onsdags.

Nu valde man att ta tillbaks frågan och föra nya samtal med kommunerna. Det tycker vi är bra, det har vi tidigare påtalat behovet av och nu blir det så till slut. Hade man lyssnat på oss från början så hade man kunnat haft denna dialog mycket tidigare och inte förhalat processen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar