torsdag 4 juli 2019

Almedalen håller fortfarande

Nu har jag spenderat ett par dagar i Almedalen tillsammans med tusental andra samhällsintresserade människor. Det är ett fullt schema som läggs och det blandas med seminarier, utställningar och träff med enskilda aktörer. Det ges även möjlighet att träffa andra moderata politiker och utbyta tankar och idéer.

Det kändes som det var mindre omfattande i år med färre seminarier och folk. Frågan är om hela Almedalskonceptet håller på och försvinner. Jag hoppas inte det utan att detta världsunika koncept håller även i framtiden. Vi behöver mer mötesarenor där politiker och samhällsaktörer kan träffas.

I år var det återigen fokus på sjukvård och de områden som berör regionen för min del.

Verksamhetsbesök, Visby lasarett

vi startade men en snabbvisit på Förlossningen på Visby lasarett. Ett litet sjukhus men där man trots låga volymer upprätthåller en bra vård. Man har endast 400-500 förlossningar per år vilket innebär att de måste jobba mycket med upprätthålla kompetensen bland personalen. Det är klart att bedriver man vård på en ö mitt ute i Östersjön krävs okonventionella lösningar. Det krävs ett mycket bra samarbete med vården på fastlandet och jag antar att det går en del transporter där emellan. Frågan är vad vi kan lära oss som har andra förutsättningar men kanske liknande problem med långa avstånd och relativt litet patientunderlag.Praktikertjänst
Vi träffade centrala personer på praktikertjänst för att lyssna in hur de ser på vårdvalet och framtiden. Vi behöver göra en lite större översyn av vårt vårdval och då är det viktigt att vi lyssnar in såväl våra lokala aktörer men även en del centrala som kan jämföra olika regioner och vilka förutsättningar man har att vara en privat aktör där. Det känns bra att få bekräftat återigen att vårt system är relativt bra. Vi kunde även klara av frågan om listningstak och konkurrensneutralitet. Det var även mycket intressant att höra deras syn på god och nära vård och vad som kan göras mer utanför sjukhuset framöver.
Vi lyfte även frågan om hur de ser på en upphandling av Bollnäs sjukhus, vilket det kändes som att de också är lite nyfikna på vad som händer där. Vi måste helt klart ta tag i den frågan och sätta oss ned med olika sjukvårdsintressenter och se hur en sådan upphandling kan utformas på bästa sätt, annars kommer den rinna ut i sanden och det kommer inte bli någon upphandling.

Årets vårdchef
Vi träffade även årets vårdchef 2018 som pratade om hur de har arbetat på vårdcentralen i Boxholm. Det är såklart lite extra kul att det var just Boxholm som har gjort detta arbete. Det visar på att det går utmärkt att jobba på mindre kommuner och göra skillnad för invånarna på riktigt.
Ledarskap är väldigt viktigt för att vården ska fungera. Det har vi påpekat många gånger och arbetet i just Boxholm visar på att det går, även om en del kommunpolitiker där inte tror det. De lyfter även fram hur viktigt samarbetet mellan kommun och region är i en mindre ort och där finns det en del att lära. Det får bli ett studiebesök när jag är där nästa gång.

Hur kommer vårddebatten ändras med tiden.
Vi lyssnade på Leading Healthcares seminarium om vart den framtida vårddebatten är på väg. Vi kan förvänta oss att det kommer hända mycket men vi måste även våga lyfta frågor som är känsliga. Just Leading healthcare gör nu ett arbete där man börjar i en annan ände. Genom att förutsättningslöst arbete så har de börjat med att se på våra värderingar och det som styr vården för att sedan ompröva dem.

Det finns vissa saker vi alla är överens om.

 • Den svenska vården ska vara i världsklass
 • Vi ska den mest patientcentrerade vården
 • Att arbeta i vården ska vara attraktivt. 
 • Vi har produktivitetsproblem inom vården
 • Vi fokuserar mer på att bota symtom än patienter
 • Politiken håller på för mycket med småduttande än att ta helhetsgreppet
 • Vi lappar och lagar ett befintligt system som inte fungerar istället för att tänka nytt

Sedan är det saker som vi inte är lika överens om

 • Ska vården ta en större andel av BNP?
 • Ska vi fortsätta investera i primärvården?
 • Bristerna i vården är en konsekvens av dåligt ledarskap
 • Ska man kunna köpa sig bättre vård
 • Ska vi bota självförvållande sjukdomstillstånd


Det är helt klart många frågor som är kontroversiella men frågan är om vi kan undvika dem eller om någon är beredd att lyfta upp dem på bordet. Det var ett mycket bra seminarium som gjorde just detta.

Moderat sjukvårdsseminarium om cancervården
Moderaterna hade på sin dag seminarium om cancerstrategin och att den bör uppdateras. Man lyfte även barncancer som en bortglömd fråga. Vi moderater har verkligen tagit tag i sjukvårdsfrågorna till skillnad från tidigare när den högsta partiledningen inte var intresserad av detta. Nu var det Ulf som inledde seminariet som hölls på bästa tiden under dagen.

Högsbo specialistsjukhus
Vi lyssnade även på hur man i Västra Götaland jobbat med ombyggnation/nybyggnation av sjukhuslokaler. Man beskrev hur man planerar Högsbo specialistsjukhus i Göteborg. Men beskrev hur man jobbat där och vilket fokus man haft på att separera flöden, logistik och standardiseringar. Man planerar för den ständiga utvecklingen och flexibiliteten som då krävs. Allt detta som vi såväl behöver hos oss men som vår majoritet inte varit intresserad av. Jag har under många år varit kritisk till Framtidsbygget och dess genomförande och jag fick det nu bekräftat att Region Gävleborg ligger långt efter.

MinDoktor.se
Dessa dagar avslutades med att lyssna in Mindoktor.se seminarium om ersättningssystemen inom primärvården. Utvecklingen av vården går oerhört snabbt, för några år sedan kunde vi inte tro att dessa nätläkare skulle starta upp. Hela vårdsystemet är uppbyggt på fysiska besök där det alltid sker någon form av prioritering. Nu kan genom sin app få kontakt med en läkare inom någon minut där sedan vi betalar detta från regionerna. Det sker ingen prioritering(än så länge) utan man har direkt access till den resurs som vi har ont om. Hur rimmar detta med hälso- och sjukvårdslagen om att den med störst vårdbehov ska få vård först.  Eller att allt som man söker för inte är vård utan egenvård. Samtidigt så fyller dessa bolag en viktig funktion i vården. Då kommer frågan upp om det är lämpligt med att alla regioner får göra som man vill medan patienterna rör sig fritt mellan dessa aktörer.

Utöver dessa så var det många bra samtal med olika aktörer och människor. Tyvärr var vädret inte det bästa i år. En hel dag regnade bort och eftersom det mesta av seminarier och träffar är utomhus så blir det i stort sett omöjligt att göra något vettigt när det forsar ner vatten från himlen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar