måndag 15 juli 2019

Extra lönesatsning till särskilt yrkesskickliga inom vården


I våras var det upplagd för en storkonflikt inom hälso- och sjukvården. Vårdförbundet gick ut hårt och krävde 10000kr mer i månaden för vissa yrkesskickliga. Helt klart ett krav som var omöjligt för oss i regionerna att tillmötesgå, det skulle kosta oss i Region Gävleborg 100mnkr. Så det centrala avtalet blev sifferlöst och man flyttade ut kravet till regionernas lokala förhandlingar istället.

I Gävleborg har vi under flera år, sedan 2013, lagt 1% extra på sjuksköterskelöner varje år. Detta på initiativ från oss moderater och de budgetar vi har lagt genom åren. Även majoriteten prioriterade till slut en sådan satsning, man vågade helt enkelt inte annat med tanke på att det var val 2014. Sedan har denna satsning fortsatt både hos oss i oppositionen och hos majoriteten.

Denna satsning har alltså get 1% extra (utöver den vanliga löneökningen på ca 2,5%/år) att fördela varje år sedan dess vilket motsvarar 7% ökning totalt eller 2500kr mer i månaden för alla sjuksköterskor räknat på deras snittlön. Vi har som arbetsgivare drivit frågan om att öka lönespridningen inom vården men tyvärr så har inte denna satsning använts på detta sätt. Vi moderater ville att man dessutom skulle göra en extra lönerevision med dessa medel varje år för att förtydliga denna satsning och inte blanda ihop den med den vanliga revisionen, men tyvärr så blev det inte så utan bakades ihop.

Det hade varit alldeles perfekt att göra denna satsning på särskilt yrkesskickliga med dessa medel. Frågan blir om man nu gör det detta i år? Tar man dessa 11miljoner, som finns avsatta i år, och fördelar det på denna grupp så motsvarar det 1500kr extra varje månad. Utöver detta så får alla ta del av den vanliga löneförhöjningen som kopplas till märket d.v.s. industriavtalets löneökning på ca 2,5%, vilket blir ca 1000kr lönepåslag.

Generellt sett ska vi politiker hålla oss borta från att lägga oss i lönerörelsen. Det blir inte bra när detta görs, se bara vad som händer inom lärarkåren. Det måste vara ”marknaden” som löser detta och då är det viktigt att det finns fler arbetsgivare och en större konkurrens för vårdpersonalen, det är det enda sättet att få upp löner för dessa yrkesgrupper. Alla monopol, även arbetsgivarmonopol, är inte bra. Varken för oss som arbetsgivare eller för den anställde.

Nu har det blivit fler och fler huvudmän/arbetsgivare inom vården de senaste åren vilket är positivt för vårdpersonalen. Detta har också gjort att lönerna har justerats upp allt eftersom.
Men nu har jag gjort det som jag precis förespråkat att man inte ska göra, lagt mig i lönerörelsen. Men som det heter, När man har satt fan i båten är det bara att ro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar