måndag 22 juli 2019

Tidningsrapporter om parkeringskaos på sjukhusen

Idag skriver Hälsingetidningarna om parkeringskaoset på sjukhusen, denna gång handlar det om hur parkeringsavgifter och böter fungerar. Men det stora problemet vi har idag är att det är alldeles för få parkeringar som finns i anslutning till sjukhusentréerna. Vi moderater har länge krävt att man ska bygga parkeringshus på Gävle sjukhus, vilket effektivt stoppas av miljöpartiet. De tror att om det finns ont om platser så kommer människor inte åka bil utan cykla istället.

Men konsekvensen blir att man ständigt ser bilar som cirkulerar runt för att hitta platser och man måste extra god tid innan man ska vara där för att vara säker på att få plats. Fungerar sedan inte parkeringsautomaterna så blir det ännu värre. Sedan har vi personalen som har svårt att hitta platser vid skiftbyten, så även de måste åka till jobbet i god tid för att inte komma för sent. Detta har visserligen blivit lite bättre i och med att man gjorde i ordning parkeringsplatserna vid helikopterplattan på Gävle sjukhus, vilket var ett förslag från oss moderater som en snabb lösning innan man fick till parkeringshuset/n.

Men nu kan vi läsa om hur vi upphandlat tjänsten att ta ut parkeringsavgifter och böter som uppfattas som man jagar sjuka patienter. Det bästa vore om det fanns plats för alla patienter och personal utan parkeringsavgift, men det kan vara svårt att få till i och med att våra sjukhus i Hudik och Gävle ligger så centralt. Men ambitionen måste vara att det ska vara lätt att ta sig till sjukhusen med bil, buss, tåg, cykel och att gå. Och här finns det mycket att göra. Dessutom måste man ha överseende med att det inte alltid är friska personer som parkerar. Vid akuten exempelvis så skulle det vara bra om man hade någon annan smidig lösning, men inte ens där var man intresserad från majoriteten att hitta en lösning. (Se det medborgarförslag som man avslog RS 2017/1788)

När vi nu genomför Framtidsbygget så finns inte dessa aspekter med. Vi har även här krävt en logistisk utredning där man bl.a. ser över patient och trafikflödena. Men det har vi ännu inte fått något gehör för.

Men vi moderater kommer inte ge oss i denna fråga utan vi kommer fortsätta att kräva att man åtgärdar dessa och med tiden så brukar det bli som vi sagt men med den majoritet vi har så tar det tyvärr onödigt lång tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar