tisdag 9 juli 2019

Ledningen delger sin bild om läget inom vården nu i sommar

Idag rapporterar Regionens tjänstemän om sommarsituationen på våra sjukhus. Vi vet att det brukar vara mer eller mindre kaos inom sjukvården på somrarna. Det intressanta i år är huruvida det är problem även i år eller om man fått ordning på bemanningen denna sommar.

Lyssnade nu på radions rapportering från ledningens presskonferens där man säger att läget i sommar är bättre än tidigare och att man har läget under kontroll. Vi fick inte höra några medarbetare utan endast högre chefers berättelser. Det är intressant att höra hur media rapporterar från denna presskonferens. Flera chefer ger sin bild men utan några direkta kritiska och granskande frågor. Jag hade gärna gett dem lite input för att få en mer nyanserad bild. Jag har ofta kontakt med medarbetare i vården som allt för ofta berättar en helt annan version än den som de högre cheferna rapporterar till media.

Hur är då läget i sommar?

Det är inte helt enkelt att få en enkel och entydig bild men det finns några indikatorer man kan se på för att få en bra bild hur vården fungerar.

Antal vårdplatser och antalet patienter som ligger på en överbeläggningsplats är alltid intressant och relativt enkelt för mig att hitta uppgifter på i våra system. Antal vårdplatser i sommar är så här långt i snitt 419 på Gävle och Hudiksvalls sjukhus vilket är 30 platser färre än under våren men några fler än förra sommaren. Det som ändå visar vilken belastning man har är hur många patienter som ligger på överbeläggningsplats och där har vi den senaste veckan haft 48 patienter i snitt på en sådan plats, vilket är 20 fler än under våren och 21 fler än förra sommaren.

När det sedan är fullt på avdelningarna så blir patienterna kvar på akuten och situationen blir inte bra för varken patienterna eller medarbetarna. Vi kunde höra att läget på akuten i Hudik är problematiskt vilket även stämmer med den bild jag fått. Jag har t.o.m. fått signaler om att patientsäkerheten är hotad vissa arbetspass men detta rapporterar såklart inte våra högre chefer.

Att då säga att läget är bättre än tidigare år blir svårt att hålla med om.

Sedan är det intressant att se hur många arbetspass som man inte löst och hur många medarbetare man tvingat in för att jobba. Här är det svårt att få fram bra underlag utan baseras ofta på medarbetarnas berättelser.

Även ambulansens tillgänglighet under sommaren är intressant att följa. Som det verkar så har man alla dygnetrunt ambulanser igång under sommaren. Det är några dagambulanser som man ställt. Om detta stämmer med hur det nu har blivit vet jag inte, men det är såklart intressant att följa. Det går även att följa hur responstiden varit för ambulansen för att få en bra bild av läget där.

Efter varje sommar kollar vi i oppositionen av hur sommaren gått vilket ska bli intressant att göra även denna sommar, kommer den bild som ledningen gett stämma överens med det som verksamheterna uppfattar. Men det får jag återkomma till i augusti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar