måndag 31 augusti 2020

E-Hälsan, bra besök och inspel om hälsovalet


 Idag var vi på verksamhetsbesök på E-hälsan i Söderhamn.

Det är en av de privata hälsocentralerna vi har i länet. Hälsocentralen drivs av Hälsovalet i Sverige AB som har tre enheter hos oss, E-hälsan Ljusne och Varvet i Hudiksvall.

Dessa är tre välfungerade enheter som såklart samarbetar på ett bra sätt. Både E-hälsan och Ljusne är två mindre enheter men som klarar sig bra i vårt vårdvalsystem tack vare bra regler och got samarbete. Självklart lyfte vi frågor kring hur reglerna och vår handbok kan utvecklas men också de förslag som nu är på bordet från majoriteten.

Kritiken och frågetecken finns kring dessa förslag som kommer få allvarliga konsekvenser för tillgången till primärvård för våra länsinvånare. Vi pratade även mycket om hur själva ersättningsystemet behöver reformeras för att mer spegla de kostnader man har. Dessutom har man inte gjort uppräkningar genom åren som speglar kostnadsökningarna och man har inte hängt med i den utveckling som specialistvården har haft.

Om alla nu pratar om God och nära vård så är det våra hälsocentraler som är nyckeln i detta arbete. Då förstår inte jag hur man kan dra ned och försämra villkoren för att kunna bedriva bra primärvård. Vem ska då ta ansvaret för den nära vården när primärvården saknar resurser och det kommer bli många färre hälsocentraler i länet. Det är just dessa mindre hälsocentraler vi verkligen måste stå upp för om vi vill gå mot detta som alla pratar om, God och nära vård, på riktigt.

Vår besöksverksamhet har varit på sparlåga under våren i och med Pandemin och de restriktioner som funnits och det tryck som har funnit på vården. Nu har pressen minskat och det känns som vi kan återigen göra en del besök, dock på så sätt som gör att vi håller avstånd och följer de rekommendationer som finns.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar