söndag 23 augusti 2020

Kroniker har också rätt till vård.

Kroniker skickas mellan vårdens enheter och hamnar därmed mellan stolarna.

Vi har under en längre tid sett hur att allt fler patienter skrivs ut och lämnas i sticket av sjukvården. Samtidigt gör man det svårare att få kontakt med vården. När man skriver en egenremiss(d.v.s. en egen vårdbegäran) så avvisas de. Det är en oroväckande trend.

Vi kunde i somras läsa i @Arbetarbladet om Ruth som bara är ett exempel på hur man hanterar våra patienter. Nu förstår jag också att det finns fler sidor och att allt inte kommer fram i media men det är för många exempel som jag får höra om som gör att vi nu måste reagera.

Jag har därför skrivit en interpellation till socialdemokraternas Regionråd Tommy Berger som är ansvarig för dessa frågor. 

Frågorna är:

  • Anser regionrådet att det är rimligt att som kroniker inte längre får träffa specialistläkare regelbundet med de konsekvenser som uppstår för den enskilde patienten? 
  • Anser regionrådet att primärvården är den vårdnivå som är rimlig för dessa patienter?
  • Varför följer inte regionen de nationella riktlinjerna för exempelvis MS patienter?
  • Är regionrådet nöjd över den vård som bedrivs för dessa patientgrupper? 
  • Varför överger ni dessa patienter?

Detta kommer sedan tas upp på kommande regionfullmäktige där han och övriga i majoriteten kommer att ställas till svars. 

För att kunna erbjuda våra kroniker en bra och likvärdig vård är det viktigt att vi har specialister på våra sjukhus. Vi måste därför bli en mycket mer attraktiv arbetsgivare som gör att läkare och andra söker sig till oss.  Det är även viktigt att vi tar hjälp från andra sjukhus när vi inte har de rätta kunskaperna för att kunna hjälpa patienterna. Då måste vi informera bättre vilka möjligheter som finns och hjälpa patienterna att hitta rätt. Jag får alldeles för ofta hjälpa enskilda patienter att få sina remisser skickade rätt och att man får komma in och träffa läkare.

Det är idag så att du måste vara väldigt drivande och krävande för att få rätt vård eller så måste du ha en anhörig som är det. Detta är inte okej, alla måste ha rätt att få den absolut bästa vården. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar